4 ulike typer nyttige kurs, og hvorfor du bør ta dem

I en verden som utvikler seg er kunnskap ferskvare. Derfor er det viktig å stadig oppdatere seg med nyttige kurs som oppfyller dine behov.

Det du visste i går er kanskje ikke relevant, eller det samme i morgen. Det er nettopp derfor det er så viktig at man kan lære hele livet.

Men læring er heller ikke det samme i dag som det var før i tiden. Pandemien førte med seg en pedagogisk utvikling som har skapt nye og ulike måter å lære på. 

I denne artikkelen skal vi se litt på fire ulike måter å holde kurs på. Vi skal se litt på fordelene med de ulike typene, og prøve å hjelpe deg med å finne ut av hva slags type som passer best for deg.

La oss komme i gang. 

Fire ulike typer kurs

Mange vil kanskje si at “kurs er kurs”. Men slik er det ikke lenger. Etter pandemien spesielt har det også utviklet seg nye typer kurs. 

La oss se litt på de fire ulike typene kurs:

Fysiske kurs

I veldig lang tid var dette måten å drive kurs på.

Med fysiske kurs møter du opp på et gitt sted til en gitt tid og undervises av en fagperson i samme rom som deg.

Den største fordelen med denne type kurs er at det fremmer sosial læring. Når man møtes jevnlig skjer det noe med oss mennesker. Vi bygger sosiale felleskap, deler erfaringer, skaper tillit og gjør det enklere at vi kan lære av hverandre. Såkalt sosial læring.

Veldig mange av de fysiske kursene forsvant med pandemien, da vi ikke kunne møtes fysisk, og da det ble mer vanlig å treffes digitalt. Men denne formen for kurs finnes fortsatt, og i Aftenskolen tilbyr vi en rekke ulike kurs i Stavanger og Kristiansand. 

Du kan blant annet lære å sy, montere din egen bunad eller lære deg et nytt språk på noen av de fysiske kursene våre.

Kurs i virtuelle klasserom

Da samfunnet lukket ned i mars 2020 gjorde det noe med oss som samfunn. Vi ble nødt til å ta tak i digitaliseringen av samfunnet, og på få måneder hoppet vi flere år frem i utviklingen på digital kompetanse i Norge.

Ikke bare flyttet jobbmøtene seg over på Teams. Det gjorde også undervisningen. I dag er det ikke uvanlig å kunne følge undervisning på Universitetet over stream, eller ta kurs som virtuelle klasserom.

Et virtuelt klasserom er når du følger en undervisning over nettet. Det kan være på Zoom, via Teams eller en annen strømmetjeneste. I likhet med den fysiske undervisningen skjer undervisningen i sanntid, og du får derfor fortsatt en kontakt med de andre kursdeltakerne og har mulighet til å stille spørsmål til kursholderen direkte.

Denne måten å drive kurs på har åpnet opp muligheten for mange som ellers ikke kunne ha deltatt på kurs. For eksempel er man ikke nå avhengig av å bo i Kristiansand for å følge vårt kurs i Barne- og ungdomsarbeiderfaget som praksiskandidater. Du kan fint bo i Harstad og følge samme undervisning.

I tillegg gjør det hverdagen mer fleksibel for den som deltar. Hvis man er syk, eller mangler barnevakt er det fortsatt mulig å følge undervisningen hjemmefra.

Fra et pedagogisk ståsted er virtuelle klasserom naturlig nok like lærerike som undervisning i et klasserom. Pedagogikk på nett krever nemlig litt andre virkemidler enn de som brukes i tradisjonell undervisning. Men med det sagt er det et godt alternativ for å skape en mer fleksibel og tilgjengelig kurshverdag. 

Nettkurs med kursbevis

Rene nettkurs har alltid eksistert, men tilbudet har eksplodert over de siste par årene.

Disse nettkursene består som oftest av innspilte leksjoner som gjør at de er tilgjengelig on demand. I praksis har youtube fungert som en form for plattform for gratis kurs på nett. Men den store forskjellen fra denne typen nettbaserte kurs, og DIY-videoene på youtube er at nettbaserte kurs har en gjennomtenkt struktur og gjør at du slipper å lete i timesvis etter den riktige videoen som tar deg til starten. Man får heller ikke dokumentert det du lærer på Youtube. Det får du når du tar nettkurs med kursbevis.

En felle som mange av dem som lager nettbaserte kurs går i, er at de spiller inn mange videoer, men glemmer å gjøre kurset pedagogisk. Undervisning på nett krever dessuten at man gjør pedagogikken litt annerledes enn man vanligvis ville gjort det.

I Aftenskolen bruker vi mye tid på nettopp dette. Hos oss bygger vi opp hver leksjon slik at den skal gi størst mulig læringsutbytte. 

Fordelen med rene nettkurs er at det er utrolig fleksibelt. I en travel hverdag kan mikrolæring som de fleste nettkursene er være en fin måte å tilegne seg nye ferdigheter på. Litt etter litt. Hvis du kun har fem minutter på vei til jobb, er det nok til å følge en leksjon den dagen. Kanskje rekker du å gjøre en av oppgavene mens middagen står i ovnen?

I Aftenskolen har vi gjort et poeng ut av å gjøre kursene våre korte, rimelige og lett tilgjengelige. Vi prøver også å lage morsomme kurs, som foreksempel kurs i kostumelaging. Vi legger hele tiden ut nye nettkurs. Nå kan du blant annet finne kurs i markedsføring, kakedekorasjon, tegning for nybegynnere og møbelsnekring. Alle nettkursene våre kan du finne her.

Hybride læringsløp

Som du kanskje skjønner er det klare fordeler med fysisk undervisning, og andre fordeler med digital undervisning.

I Aftenskolen jobber vi med å ta fordelene fra de ulike kursmåtene, og kombinere dem i en ny kurstype. Målet er såklart å få best mulig læringsutbytte samtidig som vi skaper fleksible og tilgjengelige kurs for deg som skal ta kurset.

En ny måte å drive kurs på vil derfor kunne involvere både fysiske, virtuelle og rene nettbaserte elementer. 

I disse kursene våre har vi fysiske samlinger, som også kan følges virtuelt hvis det er krevende å møte fysisk. I tillegg bygger vi inn nettbaserte elementer som videoleksjoner og oppgaver for å bygge opp under repetisjon og styrke læringsprosessen. Alt følger et læringsløp som er designet for at du skal oppnå dine læringsmål.

5 grunner til at du bør ta et kurs

Det kan være mange grunner til at du ønsker å tilegne deg litt ny kunnskap. Her er seks grunner til at det kan være lurt for deg å melde deg på et kurs:

Nye ferdigheter gir nye muligheter

Det finnes masse kurs som sikter på å lære bort helt konkrete ferdigheter. Nye ferdigheter kan gjøre at du får bedre resultater i jobben din. Kanskje du gjør jobben din litt mer effektiv. Eller så kan det være at de nye ferdighetene åpner nye dører for deg – i jobben du har, eller for jobber du ønsker.

Et eksempel er vårt Adobe Lightroom kurs. I dette kurset lærer du enkel bilderedigerin i programmet Adobe Lightroom. Det er naturlig nok ikke en ferdighet som er relevant for alle, men hvis du er selvstendig næringsdrivende eller har en markedsføringsorientert jobb kan det spare deg mye tid i byråkostnader.

Et annet eksempel er et kurs i Microsoft Excel eller Google Sheets. Ved å få litt bedre innsikt i hvordan du bruker den type verktøy kan du gjøre arbeidsdagen din mye mer effektiv.

Ny kunnskap kan gi inspirasjon og motivasjon

Få ting er like inspirerende som en “aha opplevelse”. 


Den følelsen du får noen noen brikker faller på plass.

Det gjør at du kanskje får en ny glød og driv til å gjøre noe med den kunnskapen, eller de ferdighetene du nettopp har tilegnet deg.

Derfor er det alltid lurt å investere tid i å hele tiden lære seg noe nytt. På den måten kan du få en økt forståelse, fornyet engasjement og nye ideer.

Du kan jobbe mer strategisk

Det er umulig å vite det du ikke vet. Kanskje er du ikke klar over at det finnes en bedre, mer metodisk måte å gjøre akkurat de oppgavene du gjør i dag?

Ved å hele tiden utvide kunnskapsregisteret ditt, og fylle på med fornyet læring kan du hele tiden tilføre nye verktøy til verktøykassen din og gjøre ting smartere enn du kanskje var klar over.

Et eksempel på dette er kurset vårt i markedsføring i sosiale medier. Dette kurset tar for seg det tankesettet du bør ha når du markedsfører i Sosiale medier. Ved å forstå de grunnleggende premissene som gjennomgås i kurset sparer du ikke bare tid og penger på markedsføringen din, men du kan også få bedre resultater gjennom en smartere tilnæring.

Du kan lære deg verktøy til å løse konkrete utfordringer

Samfunnet vårt blir i økende grad mer komplisert. Og verktøyene vi lærte i fjor er kanskje ikke like godt tilpasset for å møte morgendagens utfordringer.


Derfor er det viktig å hele tiden oppdatere de verktøyene du har tilgang til.

Et eksempel på dette er kurset vårt i Terapeutisk håndering av aggresjon. Dette er et kurs ment for mennesker som jobber med barn og unge, og lærer bort verktøy for å håndtere situasjoner med vold og trusler på best mulig måte. 

Kunnskap er et konkurransefortrinn. 

De beste bedriftene i dag er de som sitter med de klokeste hodene. 


Når endringer i samfunnet skjer så raskt som de gjør er det hele tiden et behov for ny, oppdatert eller omformet kunnskap. Vi må rett og slett bruke det vi vet på nye måter.

Gjennom kontinuerlig kunnskapsutvikling kan du ligge foran i utviklingen og være tidlig ute til å tilpasse deg endringene. På den måten vil både du og bedriften du jobber i ha et konkurransefortrinn.

Kompetanse er viktig. 

Misjonen til Aftenskolen er å legge til rette for læring hele livet. Kompetanse er viktig. For deg, og for samfunnet. Derfor skal vi gjøre det vi kan for å hjelpe deg med å lære små og store ting på best mulig måte.

Forhåpentligvis har du fått en litt bedre innsikt i de ulike typene kurs du kan ta, og hvorfor du bør ta dem.

Hvis du ønsker å ta et kurs kan du alltids søke etter et kurs i aftenskolen. Da bruker du bare forstørrelsesglasset oppe i hjørnet.

Vi har også egne kurs for bedrifter. Du kan lese mer om kurs for bedrifter her. 


Hvis du ønsker å lære noe som det foreløpig ikke er noe kurs i, kan du alltid tipse oss om kurs vi bør utvikle. Du kan tipse oss om kurs her. 

Handlekurv