Kurs i Terapeutisk håndtering av aggresjon (THA)

transparent hånd med truende menn bak

Kristiansand

Lærer: Jan Terje Omdal
Foreløpig status
Ikke påmeldt
Pris
Closed
Start
Dette kurs er foreløpig stengt

Har du en utfordring med vold og trusler på din arbeidsplass?

Med riktig skolering kan du og dine kollegaer få verktøyene dere trenger for å håndtere krevende situasjoner.

Derfor har vi laget dette kurset i Terapeutisk håndtering av aggresjon (THA)

Hva lærer du på kurset

På dette kurset legger vi stor vekt på å forebygge aggresjon. Det å forstå årsakssammenhenger og hva som trigger mennesker til å vise frustrasjon, sinne og aggresjon er viktige elementer i forebygging av vold.

Ved siden av å forstå årsakssammenhenger skal du opparbeide kunnskap og kjennskap til personers reaksjonsmønster, trene på verbal deeskalering, lese kroppsspråk og kunne håndtere eventuelle utageringer på en respektfull måte.

De fysiske teknikkene er utviklet med tanke på å komme ut av situasjoner. Teknikkene skal fungere – og kunne brukes av alle. De fysiske teknikkene har utgangspunkt i en grunnleggende teknikk som danner grunnlaget for de mer avanserte teknikkene. Systemet er lett å forstå, lett å huske og lett å utføre. De er enkle, effektive, uten smerte, utøvd med respekt og verdighet. Respekten og verdigheten er noen av de viktigste egenskapene i teknikkene.

Bruk av teknikker som påfører smerte eller nedverdiger en person vil ofte være en kortsiktig løsning og strategi. I mange tilfeller skal de ansatte om relativt kort tid videreføre hverdagens aktivitet med den involverte. En smertefull eller nedverdigende opplevelse er således et dårlig utgangspunkt for videre samhandling.

Målet med kurset

Det overordnet målet for dette kurset om vold og trusler er å kunne ivareta personalet sin rett til trygghet på arbeidsplassen samtidig som en ivaretar beboernes/brukerens integritet.

Kombinasjonen av et godt teoretisk grunnlag med de utvalgte fysiske teknikker er utgangspunktet for å oppnå et godt samhandlingsklima.

Hvem passer kurset for?

Dette kurset passer for alle som kan havne i situasjoner preget av vold og trusler. Jan Terje Omdal har holdt omlag 400 kurs for mer enn 10.000 deltakere fra blant andre disse institusjonene:

 • Psykiatri og somatiske avdelinger
 • Boliger med rus og psykiatri
 • Asylmottak
 • Enhet for mindreårige flyktninger
 • Barnevern
 • Skoler
 • Ambulanse
 • Politi
 • Legevakt
 • Portørfaget
 • Vekterfaget
 • Fagforeninger
 • Kommunale og offentlige instanser
 • Private tilbydere av helsetjenester

Hvor lenge varer kurset?

Kurset kan tas som et dagskurs på 6 timer, eller som et todagerskurs på 12 timer.

Kurset er ment for arbeidsplasser og større grupper. Vi setter det derfor opp etter forespørsel, og finner datoer og tidspunkt som vil passe for dere.

Er dette kurset interessant for deg? Ta gjerne kontakt med oss her for et uforpliktende tilbud.

Hva er Terapeutisk håndtering av aggresjon (THA)

THA bygger på TMA (Terapeutisk Mestring av Aggresjon). Teorien ble utviklet ved Rogaland Psykiatriske sykehus i 1993. Utgangspunktet var å lage et system hvor man kunne forebygge, deeskalere og håndtere utfordrende, aggressiv og voldelig atferd på en slik måte at det ble minst mulig skade og minst mulig inngripen ift. beboeren.

TMA fikk tildelt SUS sin respektpris i 2008, for sitt langvarige og systematiske arbeid hvor en har hatt «den andre» i fokus. THA/TMA har vært presentert på de største nasjonale og internasjonale konferanser innen sitt fagområde, og har høstet gode tilbakemeldinger. THA/TMA har vært under en kontinuerlig utvikling, og er oppdatert i henhold til lover, nyere forskning og aktuell tematikk.

Mye av teorien er hentet fra fagfelt innen hjernens atferd, psykisk utviklingshemming, traumebehandling, innen ulike psykiatrifagfelt, innen barn og utviklingspsykologi, og innen miljøterapi.

Alle teknikker i THA er utviklet i nært samarbeid og med tilbakemeldinger fra brukere/pasienter og deres interesseorganisasjoner som har gitt oss tilbakemeldinger ved debrief etter utageringsepisoder og ved konferanser og workshop vi har hatt med dem. Vi har også hatt fylkesmann/lege fra ulike deler av landet til å delta/se gjennom materialet for å se at det følger de retningslinjer som er beskrevet i aktuelt lovverk.

Teknikkene er ikke krenkende, påfører ikke smerte, og ivaretar ansattes sikkerhet og brukeres integritet.

Kursholder

Jan Terje Omdal

Jan Terje Omdal er grunnlegger og hovedinstruktør for THA (Terapeutisk håndtering av aggresjon) som er en videreutvikling av TMA (Terapeutisk mestring av aggresjon).

Han har tidligere jobbet som kompetanserådgiver i Fagakademiet med hovedfokus på kursing, opplæring og utdanning innenfor THA.

Omdal har 20 års erfaring fra psykisk helsevern og bred erfaring med aggresjon vold og selvskading. Han har også bakgrunn som tillitsvalgt og hovedverneombud, og har utdanning innenfor krisehåndtering, kommunikasjon, voldsrisikovurdering og håndtering, konflikthåndtering og forebygging.

Han er en hyppig brukt foredragsholder som får svært gode evalueringer.
Omdal har holdt nærmere 400 kurs i THA/TMA, og har utviklet manual og instruktørutdanning knyttet til dette.

Omdal er regnet som en av de store kapasitetene innenfor den praktiske håndtering på dette området. Han har forelest på nasjonale og internasjonale konferanser om funn knyttet til erfaringsbasert kunnskap om temaet.

Rangeringer og vurderinger

0.0
Gj. rangering
0 Rangeringer
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
Hvordan var opplevelsen din?
Ingen vurderinger funnet!
Show more reviews
Hvordan var opplevelsen din?
Handlekurv