Antall timer: 52

Pris: kr. 5.550

Dag/tidspunkt: tirsdag og torsdag 17.15 - 21.00

Kursmateriell:  “Stein på stein” tekstbok og arbeidsbok: ISBN: 9788202645502 og ISBN: 9788202655280. 

Annen info: ingen undervisning i skolenes vinterferie i uke 9.

 

Nivå 4 dekker trinn B1 i det felles europeiske rammeverket.

For å delta på nivå 4 må du enten ha tatt nivå 3 (B1) eller kunne uttrykke deg muntlig og skriftlig på en god måte i.h.t. egenvurderingsmatrise (B1):  http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/no. In English: http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/CEF/LanguageSelfAssessmentGrid.csp?loc=en_GB

Undervisningen foregår på norsk og litt på engelsk hvis det er nødvendig. 

Lærebøker:  "Stein på stein" tekstbok og arbeidsbok (kapittel 9-14). Bøkene fås kjøpt på Norli eller på internett på bokkilden.no eller haugenbok.no. NB: sørg for å kjøpe den nyeste utgaven av lærebøkene: 
 
Det må være minst 8 påmeldte for at kurset skal holdes og deltakerne må være forberedt på at undervisningen holder et høyt språklig nivå.

 

Alle undervisningstimer foregår i klasserom med engasjerte og dyktige lærere. All lessons take place in classrooms with dedicated and qualified teachers.

 

APPROVAL & CERTIFICATES - GODKJENNELSE & KURSBEVIS

Aftenskolen Rogaland is approved provider by Kompetanse Norge and also approved by Norwegian immigration authorities and valid for applying for permanent residence or Norwegian citizenship. 

After finishing your Norwegian course, you will receive a course certificate if you have attended at least 75% of the classes. If you attend less than 75% we can issue a confirmation letter for the number of hours you have attended.

Aftenskolen Rogaland er godkjent av Kompetanse Norge og norske innvandringsmyndigheter og gyldig i forhold til søknad om permanent oppholdstillatelse eller norsk statsborgerskap. 

Etter fullført norskkurs vil du motta kursbevis så lenge du har deltatt minst 75% av kurset. Om du har mindre deltakelse, kan vi skrive kursbekreftelse for de timer du har deltatt.