Norsk 2 (A2): Norwegian course for beginners

Kristiansand

Undervisningslokale: UiA
Startdato: 03.09.2024
Tidspunkt: Tirsdag, Torsdag 18:00 - 21:00
Pris: kr 5550
Lengde på kurs: 50 hours (17 evenings)

Stavanger

Undervisningslokale: Kannik skole
Startdato: 03.09.2024
Tidspunkt: Tirsdag, Torsdag 17:30 - 20:30
Pris: kr 5550
Lengde på kurs: 50 hours (17 evenings)
Foreløpig status
Ikke påmeldt
Pris
kr 5550
Start
Ta dette kurset

Do you already know some Norwegian, but want to improve your language skills?

Then you’ve come to the right place.

Norwegian course for beginners

This course builds upon Norsk 1 (A1) and is perfect for those who have some knowledge of the Norwegian language and which speak and understand some Norwegian. English will be the support language.

All lessons take place in classrooms with dedicated and qualified teachers.

The goal of the Norwegian course

In this Norwegian course we aim for you to understand, speak, write and read enough Norwegian to pass the Norwegian test at A2 level according to the CEFR framework.

You will learn to use and understand words, phrases and expressions, enough to make yourself understood in everyday situations.

You will also learn a fair amount of fundamental grammar, number names, interrogatives and spelling. You will learn to make sentences and pose questions with the correct syntax. You will also learn how to express yourself in regards to currency, measurements and weight. You will learn to express your own opinion on different subjects, and have a fair amount of knowledge about the Norwegian Society

Material for this Norwegian course

For the Norwegian course in Kristiansand, we will inform about what books to use and buy, before the course starts.

For the Norwegian course in Stavanger we use the books På vei textbook and På vei workbook. The teacher will go through chapter 9 till 16. You have to buy the books before the ourse starts. The books can be bought at Norli or Ark bookstores or ordered on the internet.

We also have some online resources for books På vei, that you can find here.

The course fee does not include the books.

Approval and Certificates

Aftenskolen is approved provider by Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse and also approved by Norwegian immigration authorities and valid for applying for permanent residence or Norwegian citizenship. 

After finishing your Norwegian course, you will receive a course certificate if you have attended at least 75% of the classes. If you attend less than 75% we can issue a confirmation letter for the number of hours you have attended.


Ser du etter en måte å styrke norskkunnskapene dine norsk?

Dette kurset er laget til deg som kan litt norsk, men som ønsker å bli bedre i språket.

Vi bygger videre på Norsk 1 (A1), og gir deg en undervisning som leder til et A2 nivå.

Målet med norskkurset

I dette norskkurset er målet at du skal kunne forstå og bruke ord, fraser og uttrykk i enkle hverdagssituasjoner. Målet er at du skal ha kunnskaper nok til å bestå en norsk test på A2 nivå.

Undervisningen vil foregå fra norsk til engelsk.

I kurset vil du lære:

  • å forstå og bruke ord, fraser og uttrykk slik at de kan gjøre seg forstått i hverdagslige situasjoner.
  • en del grunnleggende grammatikk
  • spørrepronomen
  • tallord
  • staving – kunne det norske alfabetet
  • å lage setninger og spørsmål med korrekt ordstilling
  • å uttrykke deg om valuta, mål og vekt
  • å uttrykke dine egne meninger om ulike emner
  • å ha en del kunnskap om det norske samfunnet

Lærebok for dette kurset

Med hensyn til lærebok i Kristiansand kommer vi med informasjon før kursstart om hvilke bøker som skal brukes og må kjøpes.

I Stavanger bruker vi læreboken På vei tekstbok og På vei arbeidsbok. Læreren vil gå gjennom kapitel 9-16. Disse bøkene brukes både på kursene Norsk A1 og Norsk A2. Hvis du allerede har tatt Norsk A1 hos Aftenskolen trenger du derfor ikke å skaffe deg en ny bok.

Til På vei bøkene, følger det med nettressurser som du finner her.

Kursavgiften inkluderer ikke bøkene.

Godkjennelse og kursbevis

Aftenskolen er godkjent av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse og norske innvandringsmyndigheter og gyldig i forhold til søknad om permanent oppholdstillatelse eller norsk statsborgerskap. 

Etter fullført norskkurs vil du motta kursbevis så lenge du har deltatt minst 75 % av kurset. Om du har mindre deltakelse, kan vi utstede en kursbekreftelse for de timene du har deltatt.

[rrf_course_review course_id=”263″]

Handlekurv