Norsk 1 (A1): Norwegian course for beginners

A norwegian man looking out of the fjord. Illustrating our norwegian for beginners course

Kristiansand

Undervisningslokale: UiA
Startdato: 02.09.2024
Tidspunkt: Mandag, Onsdag 18:00 - 21:00
Pris: kr 5550
Lengde på kurs: 50h (17 evenings)

Stavanger

Undervisningslokale: Kannik skole
Startdato: 02.09.2024
Tidspunkt: Mandag, Onsdag 17:30 - 20:30
Pris: kr 5550
Lengde på kurs: 50h (17 evenings)
Foreløpig status
Ikke påmeldt
Pris
kr 5550
Start
Ta dette kurset

Norwegian course for beginners

This Norwegian course for beginners is perfect for those who have little or no experience with the norwegian language

Are you looking for a way to learn Norwegian? You’ve come to the right place.

We start from scratch and aim to build a solid foundation that you can continue to expand upon.

The course will give you basic knowledge of Norwegian – level 1 (A1)  The classes are taught in English at this level. You must be familiar with the Latin alphabet before you start. All lessons take place in classroom with dedicated and qualified teachers.

The goal of the Norwegian beginners course

In this Norwegian course we aim for you to understand and use words, phrases and expressions in simple everyday situations. The goal is for you to make yourself understood.

You will learn foundational grammar, spelling and number names. You will be able to create simple sentences and pose questions with correct syntax as well as having some knowledge about the Norwegian society.

Material for this Norwegian course

For the Norwegian course in Kristiansand we will inform before course start, what books to use and buy.

For the Norwegian course in Stavanger we use the books På vei textbook and På vei workbook. The teacher will go through chapter 1 till 8. You have to buy the books before the course starts. The books can be bought in Norli and Ark Berge bookstores, or ordered on the internet. 

The course fee does not include the books.

Which level should you choose?

We offer a wide array of courses suited for different language levels. If you are unsure of which level is best suited for you, please contact us and we will help as best we can. Here are the levels we offer in norwegian:

  • Norsk 1 (A1): is a norwegian course for beginners. If you don’t have any experience with norwegian, this is where you start.
  • Norsk 2 (A2): is a continuation of our A1 course. If you have some basic understanding of norwegian, then this can be a suited level for you
  • Norsk 3 (B1): is an intermediate norwegian course, and well suited for you if can understand reasonably well things that are spoken slowly
  • Norsk 4 (B1): is the second part of the B1 program.
  • Norsk 5 (B2): is an advanced norwegian class and suited for you if you are planning on taking Bergenstesten (Test i Norsk – høyere nivå)

Approval and certificates

Aftenskolen is approved provider by Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse and also approved by Norwegian immigration authorities and valid for applying for permanent residence or Norwegian citizenship.

After finishing your Norwegian course, you will receive a course certificate, if you have attended at least 75 % of the classes. If you attend less than 75 % we can issue a confirmation letter for the numbers of hours you have attended.


Norsk 1 (A1): Norskkurs for nybegynnere

Ser du etter en måte å lære norsk? Da har du kommet til rett plass.

Dette norskkurset i Kristiansand og Stavanger er laget til deg som har liten, eller ingen erfaring med det norske språket.

Vi starter fra begynnelsen og prøver å lage et sterkt fundament som du kan fortsette å bygge videre på.

Norskkurset undervises i klasserom med dedikerte og kvalifiserte lærere.

Målet med norskkurset i Kristiansand og Stavanger

I dette norskkurset er målet at du skal kunne forstå og bruke ord, fraser og uttrykk i enkle hverdagssituasjoner. Målet er at du skal kunne gjøre deg selv forstått.

Du vil lære noe grunnleggende grammatikk, staving og tallord. I tillegg vil du kunne lage enkle setninger, og stille spørsmål med riktig setningsoppbygning. Vi prøver også å gi deg litt kunnskap om det norske samfunnet.

Lærebok

Med hensyn til lærebok i Kristiansand kommer vi tilbake med informasjon før oppstart av kurset.

I Stavanger bruker vi lærebøkene På vei tekstbok og På vei arbeidsbok. Læreren går gjennom kapitel 1 til 8.

Kursavgiften inkluderer ikke bøkene.

Godkjennelse og kursbevis

Aftenskolen er godkjent av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse og norske innvandringsmyndigheter og er gyldig i forhold til søknad om permanent oppholdstillatelse eller norsk statsborgerskap.

Etter fullført norskkurs vil du motta kursbevis så lenge du har deltatt minst 75 % av kurset. Om du har mindre deltakelse, kan vi utstede en kursbekreftelse for de timene du har deltatt.

[rrf_course_review course_id=”254″]

Handlekurv