Are you looking for a way to learn Norwegian? You've come to the right place.

This course is made for you who have little or no experience with the norwegian language.

We start from scratch and aim to build a solid foundation that you can continue to expand upon.

The goal of the Norwegian course

In this norwegian course we aim for you to understand and use words, phrases and expressions in simple everyday situations. The goal is for you to make yourself understood.

You will learn foundational grammar, spelling and number names. You will be able to create simple sentences and pose questions with correct syntax as well as having some knowledge about the norwegian society.

The course material

In this norwegian class we use the book Ny i Norge.

We use the same book for the classes A1 and A2, so you will use the same book if you decide to continue with Norwegian A2 after this beginners class in Norwegian.

We also have some online resources that you can find here.

The course fee does not include the books. You should be able to buy them at Berges Bokhandel in Kristiansand.

The teacher

The course will be taught by Hilde Winther who is a trained educator in English and Norwegian. She had been teaching at Aftenskolen for 30 years. Hilde is preoccupied with building a strong foundation together with you, so that you learn to read, write and speak norwegian correctly


Ser du etter en måte å lære norsk? Da har du kommet til rett plass.

Dette kurset er laget til deg som har liten, eller ingen erfaring med det norske språket.

Vi starter fra begynnelsen og prøver å lage et sterkt fundament som du kan fortsette å bygge videre på.

Målet med norskkurset

I dette norskkurset er målet at du skal kunne forstå og bruke ord, fraser og uttrykk i enkle hverdagssituasjoner. Målet er at du skal kunne gjøre deg selv forstått.

Du vil lære noe grunnleggende grammatikk, staving og tallord. I tillegg vil du kunne lage enkle setninger, og stille spørsmål med riktig setningsoppbygning. Vi prøver også å gi deg litt kunnskap om det norske samfunnet.

Lærebok

Læreboken vi bruker er Ny i Norge.

Denne boken brukes både på kursene Norsk A1 og Norsk A2. Hvis du bestemmer deg for å fortsette å lære norsk, vil du derfor kunne bruke den samme boken på begge kursene.

Det følger med nettressurser som du finner her.

Kursavgiften inkluderer ikke bøkene.

Om læreren

Hilde Winther er utdannet adjunkt lærer i norsk og engelsk. Hun har undervist hos Aftenskolen i 30 år. Hilde er opptatt av å bygge et godt grunnlag sammen med deg slik at du lærer å lese, skrive og snakke korrekt norsk.