Norsk 3 (B1) – mellomnivå

Bilde av nordlyset for å illustrere norskkurs

Kristiansand

Undervisningslokale: Universitetet i Agder - Startdato: kontakt Aftenskolen for informasjon. Undervisning: 2 kvelder i uken.
Lengde på kurs: 50 timer (17 kvelder)

Stavanger

Undervisningslokale: Kannik skole Startdato: kontakt Aftenskolen for informasjon. Undervisning: 2 kvelder i uken.
Lengde på kurs: 50 timer (17 kvelder)
Foreløpig status
Ikke påmeldt
Pris
kr 0
Start
Ta dette kurset

Vil du lære norsk? Ser du etter et norskkurs B1 i Kristiansand eller Stavanger?

Da kan vårt norskkurs B1 være perfekt for deg. 

Kurs i norsk B1 (mellomnivå)

Norsk 3 er en fortsettelse av Norsk 1 (A1) og Norsk 2 (A2) i Aftenskolen, og er første av to deler på nivå B1.

Kurset passer perfekt for deg som kan litt norsk fra før, og som ønsker å forsterke ferdighetene dine i norsk.

Kurset foregår for det meste på norsk, med engelsk som støttespråk om nødvendig.

Alle undervisning foregår i klasserom med engasjerte og dyktige lærere.

Målet med norskkurset

Når du er ferdig med dette kurset, er målet at du kan forstå, snakke, lese og skrive om temaer fra dagligliv, skole og arbeid.

Du vil lære å forstå, og bruke, varierte uttrykk og fraser i ulike situasjoner. Du vil lære å lage setninger og stille spørsmål med riktig ordstilling, i tillegg til en god del grammatikk.

Samtidig vil du lære å uttrykke dine egne, og andres, meninger om forskjellige emner. Du vil lære å bruke høflighetsuttrykk og utrykk knyttet til spesielle situasjoner.

Vi legger opp til at du skal utvikle et godt og grunnleggende ordforråd, samtidig som du vil ha allmennkunnskap om det norske samfunnet.

Gratis norskkurs B1

Dette kurset kvalifiserer til norskopplæringsordning (tidl. klippekortordningen). Det betyr at du kan delta på et gratis norskkurs hvis du benytter klippekortet ditt til det. Du vil da kunne delta på både Norsk 3 og Norsk 4 (B1).

Du kan bruke et klippekort hvis du har et behov for å lære mer norsk, og hvis du har brukt opp rettighetene dine etter introdusjonsloven eller integreringsloven, eller hvis du ikke har rett til gratis opplæring andre steder.

For å bruke klippekortet ditt melder du deg på kurset (over). Du må også fylle ut denne kartleggingen. Du kvalifiserer ikke til gratis norskkurs før du har fylt ut undersøkelsen. Vi har kun et begrenset antall klippekort, så det er ikke sikkert at alle som søker om å bruke klippekortet vil få det innvilget dette semesteret.

Lærebok

Læreboken vi bruker er Stein på stein (2021-utgaven). Vi jobber oss gjennom kapittel 1 til 8.

Dette er en lærebok i norsk som er tilrettelagt for læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, og omfatter undervisning på B1.

Prisen på kurset inkluderer ikke bøkene. De får du kjøpt hos Norli på nett Stein på stein tekstbok og Stein på stein arbeidsbok eller hos Berges Bokhandel i Kristiansand eller Norli bokhandel i Stavanger.

Godkjennelse og kursbevis

Aftenskolen er godkjent av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Aftenskolens norskkurs er gyldige ifht. søknad om permanent oppholdstillatelse eller norsk statsborgerskap.

Etter fullført norskkurs vil du motta et kursbevis, forutsatt at du har deltatt minst 75 % av kurset. Hvis du har mindre deltakelse, kan vi utstede kursbekreftelse for de timer du har deltatt.

[rrf_course_review course_id=”272″]

Handlekurv