Om Aftenskolen

Aftenskolen er en ideell stiftelse som tilbyr voksenopplæring gjennom studieforbundsordningen.

Vi har drevet med kursvirksomhet i ulike former siden 1953. Frem til 2021 bestod Aftenskolen av ulike selvstendige regioner. 1. juli 2021 slo tidligere Aftenskolen Agder og Aftenskolen Rogaland seg sammen til én felles stiftelse.

Vi er medlem av Akademikernes Studieforbund (AKS) og Kompetanseforbundet. Det betyr at vi er underlagt lov om voksenopplæring, og har som formål å senke terskelen for læring, øke tilgangen til kunnskap og kompetanse, og samtidig tilby opplæring som er et supplement til offentlige utdanningstilbud for voksne. Vi er også godkjent tilbyder i norsk og samfunnsfag gjennom Direktoratet for Høyere utdanning og kompetanse.

Vår misjon er å fremme livslang læring ved å legge til rette for organiserte læringsaktiviteter ved siden av det formelle utdanningssystemet.

Profil

For tilgang til Aftenskolens logo og farger, vennligst se vår profilmanual: https://www.profilmanualen.no/aftenskolen

Handlekurv