Spansk 4 (A2 – del 2): Mellomnivå

Kristiansand

Undervisningslokale: UiA
Startdato: 10.09.2024
Tidspunkt: Tirsdag 19:00 - 21:00
Pris: kr 3200
Lengde på kurs: 22 t (11 kvelder)

Stavanger

Undervisningslokale: Kannik skole
Startdato: 03.09.2024
Tidspunkt: Tirsdag 18:00 - 21:00
Pris: kr 3200
Lengde på kurs: 21 t (7 kvelder)
Foreløpig status
Ikke påmeldt
Pris
kr 3200
Start
Ta dette kurset

Målgruppe: Dette kurset passer for deg som har fullført spansk A2, del 1 eller tilsvarende kunnskaper.

Kursinnhold:

På kurset lærer du å forstå og bruke spansk dagligspråk, både muntlig og skriftlig. Undervisningen er praktisk og variert og kurset dekker målene i Det felles europeiske rammeverket for språk:

Kan forstå setninger og vanlige uttrykk knyttet til de viktigste områdene av dagliglivet, for eksempel svært enkel informasjon om en selv og familien, innkjøp, nærmiljø og arbeidsliv. Kan klare seg i enkle og rutinepregede samtalesituasjoner med direkte utveksling av informasjon om kjente og rutinepregede forhold. Kan med enkle ord beskrive visse sider ved sin egen bakgrunn og sitt nærmiljø og grunnleggende personlige behov.

Hvilket nivå bør du melde deg på?

Spansk 1 (A1 – del 1) og Spansk 2 (A1 – del 2) er på nybegynner nivå. Målet er at du skal komme deg opp på språknivå A1. På disse kursene jobber vi oss gjennom læreboken Vidas 1  som er en kombinert lærebok og arbeidsbok.

Spansk 3 (A2 – del 1) og Spansk 4 (A2 – del 2) er på mellomnivå. Målet er at du skal komme deg opp på språknivå A2.

Lærebøkene er ikke inkludert i kursavgiften.

[rrf_course_review course_id=”176″]

Please log in to join the chat
Handlekurv