Italiensk 3 (A2 – del 1) – mellomnivå

Kristiansand

Undervisningslokale: UiA i Kristiansand Start: høst 2024 - ta kontakt for mer info.
Pris: kr 3200
Lengde på kurs: 22 t (11 kvelder)
Foreløpig status
Ikke påmeldt
Pris
kr 3200
Start
Dette kurs er foreløpig stengt

Spesiell informasjon:Utgifter til lærebøker kommer i tillegg til kursprisen.

Dette kurset passer for personer som har litt erfaring med språket, tilsvarende Italiensk 2 (A1 – del 2).

Mål

Deltakerne skal kunne

 • forstå og bruke språket i ulike situasjoner for å utvide egne italienskferdigheter
 • gi eksempler på ulike måte å lære italienske ord og uttrykk på
 • identifisere noen språklige likeheter og forskjeller mellom italiensk og eget morsmål
 • bruke grunnleggende begreper fra grammatikk og tekstbygging
 • beherske et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner
 • bruke grunnleggende regler og mønstre for uttale, intonasjon, rettskriving, grammatikk og ulike setningstyper
 • uttrykke seg muntlig og skriftlig for å få hjelp til å forstå og bli forstått
 • forstå ulike muntlige og skriftlige framstillinger om selvvalgte emner
 • delta i samtaler om dagligdagse situasjoner
 • bruke høflighetsuttrykk og situasjonsrelaterte uttrykk tilpasset ulike sammenhenger
 • uttrykke egen mening om ulike emner
 • skrive tekster som forteller, beskriver eller formidler beskjeder
 • uttrykke seg om valuta, mål og vekt

Arbeidsformer

Varierte undervisningsmetoder for størst mulig måloppnåelse og for å skape variasjon, motivasjon og engasjerte deltakere.

 • Lesing
 • Gruppearbeid
 • Individuelt arbeid (eks hjemmelekser)
 • Praktiske øvelser (rollespill, test osv)

Lærebøker

Informasjon om hvilke lærebøker som skal benyttes i Kristiansand og Stavanger, sendes ut nærmere oppstart.

Handlekurv