Intro til Karlstadmodellen

Virtuelt Klasserom

Startdato: 26.01.2022
Tidspunkt: Torsdag 18:00
Pris: kr 450
Lengde på kurs: 45 min
Foreløpig status
Ikke påmeldt
Pris
kr 450
Start
Ta dette kurset

Ønsker dere å lære mer om Karlstadmodellen?

Da er dette webinaret det perfekte sted å starte.

I et 45 minutters webinar skal vi gå gjennom noen av de mest sentrale prinsipper, metoder og verdier i Karlstadmodellen. Vi kommer til å dekke temaer som språk og kommunikasjon, deltakelse og mestring for å gi deg et grunnlag til å forstå, og implementere Karlstadmodellen i din familie eller på din arbeidsplass.

Webinaret passer for foreldre og alle som jobber med barn, unge og voksne som har språk- tale, eller kommunikasjonsvansker.

Hva er Karlstadmodellen

Karlstadmodellen er en modell for språktrening for barn, unge og voksne med språk-, tale- eller kommunikasjonsvansker. Modellen brukes for mennesker i alle aldre, uavhengig av diagnose.

Karlstadmodellen bygger på barns naturlige språkutvikling og tilbyr konkrete forslag til øvelser og materialer som kan brukes i språktreningen.

Modellen legger vekt på pedagogiske prinsipper som struktur, kontinuitet og tydeliggjøring og har utviklet læremateriell som bygger på at læring skal ha fokus på læringsmål i tillegg til å gjøre innlæringen enkel, tydelig og morsom.

I Karlstadmodellen er nettverk i språktreningen sentralt. Tanken om at alle rundt barnet er en viktig ressurs er grunnleggende i modellen.

I tillegg bruker modellen ulike visuelle uttrykk for å hjelpe med å utvikle talespråket. Det innebærer at man bruke tegn, skrift og bilder i tillegg til tale i hverdagen og i språktreningen.

Om foredragsholderne

Gry Kristel Åsen Dirdal

Utdannet førskolelærer med fordypning i småbarnspedagogikk, videreutdanning i pedagogisk veiledning, flerkulturell pedagogikk og spesialpedagogikk. Har kompetanse om barn med spisevansker og terapimåltid. Jobbet som pedagogisk leder, øvingslærer for studenter i praksis, spesialpedagog og rådgiver i PPT.

Tina Louise Walstad

Utdannet barnevernspedagog, har grunnfag og master i spesialpedagogikk, samt videreutdanning i samspill og kommunikasjon med personer med store funksjonsnedsettelser. Har bred erfaring med arbeid på ulike pedagogiske og spesialpedagogiske arenaer som barnehage, SFO og skole.

Gjennom vårt arbeid er vi kjent med Karlstadmodellen og bruk av tegn og symbol for å visualisere kommunikasjon. Som spesialpedagoger og rådgivere har vi brukt Karlstadmodellen i praksisfeltet og har en bred og omfattende erfaring med å omsette modellen til praksis tilpasset barnet og deres miljø. Vi har dyp innsikt i modellens bakgrunn, verdigrunnlag, oppbygning og hvordan man kan trene og stimulere ferdigheter fra performativ kommunikasjon, ordstadiet, enkel -og utbygd grammatikk. Vi har jobbet med å lære andre opp i Karlstadmodellen gjennom modellæring, veiledning, kurs og nettverk.

Karlstadmodellen er mulighetens pedagogikk og gir et unikt verktøy for å gi kommunikasjon, deltakelse og språk til alle!

Rangeringer og vurderinger

0.0
Gj. rangering
0 Rangeringer
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
Hvordan var opplevelsen din?
Ingen vurderinger funnet!
Show more reviews
Hvordan var opplevelsen din?

Kurs Innhold

Handlekurv