Helsefagarbeider (Vg2 – Vg3 – 1/2 år)

Nettbasert

Undervisningslokale: Streames fra UiA
Startdato: 11.01.2023
Tidspunkt: Mandag, Onsdag 17:15 - 21:00
Pris: kr 19500

Kristiansand

Undervisningslokale: UiA (Streames i tillegg)
Startdato: 11.01.2023
Tidspunkt: Mandag, Onsdag 17:15 - 21:00
Pris: kr 19500
Foreløpig status
Ikke påmeldt
Pris
kr 19500
Start
Ta dette kurset

Har du lyst til å gjøre en forskjell for mennesker som trenger deg? En helsefagarbeider har varierte arbeidsoppgaver innen praktisk pleie, omsorg og miljøarbeid i helse- og sosialtjenesten. Som helsefagarbeider kan du arbeide på sykehus, sykehjem eller med psykisk helsearbeid.

Dette kurset er laget for deg som ønsker å ta fagbrev som helsefagarbeider. Du vil få undervisning i helsefagarbeider VG2 og VG3.

Når du er ferdig med dette kurset skal du kunne ta den tverrfaglige eksamenen Helsearbeiderfaget (HEA3103).

Kurset er lagt opp med klasseromsundervisning ved Universitetet i Agder (Kristiansand). For deltakere fra ellers i landet tilbys kurset som nettbasert undervisning. Det vil si at undervisningen streames fra Kristiansand. Du kan dermed følge undervisningen på nett enten direkte eller som opptak, som gir større fleksibilitet for den enkelte. Dette betyr at du kan følge undervisningen fra hvor som helst i hele landet.

Målet med kurset

Målet med kurset Helsefagarbeider VG2, VG3 er å gjøre deg forberedt for den teoretiske eksamenen knyttet til fagprøven i helsearbeiderfaget (HEA3103).

Hvis du består denne eksamenen vil du, med 5 års relevant yrkespraksis, kunne gå opp til fagprøven.

Hva lærer du på Helsefagarbeider VG2, VG3

På dette kurset lærer du om helsefremmende arbeid, fysisk og psykisk helse. Du lærer om hvordan kroppen er bygget opp, om kommunikasjon og samhandling. Du lærer om kost, ernæring og hygiene.

Du vil få undervisning i programfagene på Vg2: Yrkesliv, Helsefremmende arbeid og Kommunikasjon og samhandling. Disse fagene gir deg grunnlag for å bestå fagprøven på Vg3. Det betyr at hvis du allerede har bestått fellesfag fra videregående skole (norsk, engelsk, matematikk, naturfag, samfunnsfag, kroppsøving) kan du, ved bestått eksamen i hver av programfagene få fratrekk i praksiskravet på 2 år for fagprøven.

Hvem passer dette kurset for

Dette kurset passer for deg som ønsker å bli helsefagarbeider, men mangler fagbrev.

Dette faget underviser kun på VG2 og VG3 nivå, og passer for dem som allerede har bestått VG1 Helse og oppvekstfag, eller som har mange års erfaring/praksis. Hvis du mangler det, eller ønsker mest mulig oppdatert kunnskap er det dette faget du bør melde seg på.

Kurset er lagt opp for å følge praksiskandidatordningen. Det vil si at du har noe arbeidserfaring, men mangler den formelle utdanningen.

Dette kurset passer derfor deg som har lang yrkeserfaring innenfor arbeid med barn og unge, omsorg, grunnleggende sykepleie eller lignende og som ønsker fagbrev og avlegger da fagprøven som praksiskandidat. Du følger undervisningsopplegget på Vg2, som gir deg faglig grunnlag for å gå opp til en tverrfaglig sentralgitt prøve. Når den er bestått, kan du gå opp til endelig fagprøve som helsefagarbeider.

Kurset passer også for deg som ennå ikke har yrkeserfaring, men som ønsker å utdanne seg i den retningen.

Pris på kurset

Kurset koster 19.500 kroner. Det gis anledning til å betale i 3 avdrag, men dette gjelder ikke hvis du får lån fra Lånekassen eller får dekket kursavgift av fagforening.

Utdanningen er godkjent av Statens Lånekasse, slik at du kan søke om lån og stipend fra dem.

Hvis du er fagorganisert har fagforeninger stipendordninger for sine medlemmer.

Oppbyggingen av Helsefagarbeider (VG2, VG3)

Undervisningen foregår med klasseromsundervisning to kvelder i uken på Universitetet i Agder, i Kristiansand. For deg som bor andre steder i landet kan du følge samme undervisning nettbasert via streamede forelesninger fra UiA.

Undervisningen er komprimert, og du kan gjennomføre kurset på ett semester:

På VG2 og VG3 nivå dreier kurset seg mer om å tilegne seg kunnskap, og være godt faglig forberedt til den tverrfaglige eksamenen som du tar i november 2022 (HEA310) eller våren 2023.

Programfagene heter det samme som i VG1, men de er mer rettet inn på det yrket du utdanner deg til:

  • Helsefremmende arbeid
  • Kommunikasjon og samhandling
  • Yrkesliv

Det blir lagt stor vekt på de enkelte fag, men spesielt på det tverrfaglige. Du får øve deg på å se helheten, og alltid ha fokus på pasienten, eller barna du jobber med. Vi jobber mye med kompetansemål, diskusjoner og å løse eksamensoppgaver.

Det anbefales å ha norsk språknivå tilsvarende norskprøve B1. Ved behov blir det tilbud om språkstøtte i norsk.

Eksamen

For å ta eksamen må du melde deg opp som privatist, og ta en privatisteksamen etter gjeldende regler.

Du må ikke ta eksamen på VG1 eller VG2 nivå, men mange velger å gjøre det for å trene på eksamensituasjonen, eller for å ha nok fag til å bestå videregående utdanning på VG1 og/eller VG2 nivå. Det kan nemlig gi avkorting i praksiskravet, litt avhengig av hva slags utdanning du har fra før.

Du må selv huske å melde deg opp til eksamen. Fristen for det er 15. september for de eksamenene som er på høsten, og 1. februar for de eksamenene som er på våren. Det er også et eksamensgebyr som du betaler når du melder deg opp.

Slik får du fagbrev

For å få fagbrev som enten helsefagarbeider eller barne- og ungdomsarbeider må du melde deg opp til fag- og svenneprøven. Før du kan avlegge selve fagprøven må du kunne dokumentere følgende:

  • Fem år med praksis i faget (8750 timer). Det er ulike ordninger som kan gi deg reduksjon i dette kravet.
  • Bestått en teoretisk VG3 eksamen (HEA3103). Det er denne eksamenen som dette kurset, og et kurs som kommer etter dette forbereder deg til.

Det er ingen bestemt rekkefølge på disse to kravene. Du kan altså ta teorieksamenen før du har den praksisen du trenger. For mange kan det være enklere å få en stilling som gir deg praksis hvis du allerede har teorien på plass.

Når du har bestått fagprøven kan du søke autorisasjon og få tittelen helsefagarbeider

Lærebøkene

Før kursstart vil du få tilsendt bokliste med oversikt over hvilke bøker du må kjøpe. Utgifter til lærebøker og eksamensavgifter kommer i tillegg til kursprisen. Fra og med 2022 følger vi læreplanene i fagfornyelsen, og bruker bøkene fra Gyldendal.

Rangeringer og vurderinger

0.0
Gj. rangering
0 Rangeringer
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
Hvordan var opplevelsen din?
Ingen vurderinger funnet!
Show more reviews
Hvordan var opplevelsen din?

Kurs Innhold

Handlekurv