Fransk samtale (B1)

Sted: Kristiansand
Foreløpig status
Ikke påmeldt
Pris
Closed
Start
Dette kurs er foreløpig stengt

Benytt kurset til å snakke og lære mer om fransk kultur og språk!

Kurset passer for deg som har språkkunnskaper tilsvarende videregående skole evt Fransk 10 fra Aftenskolen kurs og som ønsker å samtale på et litt høyere nivå – og som er interessert i fransk kultur.

Mål for kurset

Etter kurset skal deltakerne kunne:–>beherske et bredt ordforråd
–>bruke språkets formverk og tekststrukturer i muntlige framstillinger
–>forstå lengre skriftlige tekster om en rekke ulike emner
–>trekke ut vesentlige opplysninger fra muntlige og skriftlige tekster
–>uttrykke seg muntlig på fransk på en nyansert og situasjonstilpasset måte, med flyt, presisjon og sammenheng
–>presentere og samtale om aktuelle og tverrfaglige temaer
–>ta initiativ til å begynne, avslutte og holde en samtale i gang
–>kunne lese formelle og uformelle tekster i ulike sjangere og med ulikt formål 

Arbeidsformer 

På Aftenskolen brukes varierte undervisningsmetoder for størst mulig måloppnåelse og for å skape variasjon, motivasjon og engasjerte deltakere. Vi legger spesielt vekt på muntlig kommunikasjon om gitte temaer.  På dette kurset blir det spesielt fokus på litteratur, kultur og samfunnsliv – og fransk film.

Dette er hvordan undervisningen legges opp:–> Lesing, øve på uttale/lyder–> Lage korte presentasjoner–> Diskusjon om gitte temaer–> Gruppearbeid
–> Praktiske øvelser, spill, rollespill, ol.
–> Individuelt arbeid f.eks hjemmearbeid–> Bruk av nettprogram for å øve på uttale og enkle samtaler

Spill og øvelser på nett

På en nettside som heter Parlons francais c’est facile! finnes mange lærerike og morsomme oppgaver på alle språknivå. 

Språknivåer

Dette kurset er på 22 undervisningstimer. 

Språksertifikat

Du får kursbevis ved minimum 75% oppmøte.

Når du har nådd språknivå A2, kan du ta en eksamen som kalles DELF/DALF og oppnå et internasjonalt godkjent språksertifikat. Dette er gyldig i 130 land – det gir deg også tilgang til høyere utdanning i et fransktalende land, avhengig av språknivå.

En slik test/eksamen kan også være med på økt motivasjon i språkopplæringen.

Her kan du lese mer om sertifikatet DELF/DALF

Undervisningsmateriell

I samråd med deltakerne finner læreren tekster, filmer, ol. som motiverer til samtale. 

[rrf_course_review course_id=”141″]

Handlekurv