Barne- og ungdomsarbeider som praksiskandidat (VG1, VG2 og VG3)

Sted: Stavanger, Kristiansand, Nettbasert
Start: 16.08.2023
Dag og tid: Mandag og Onsdag kl. 17.15 - 21.00
Timer: 228
Undervisningssted: Universitetet i Agder og i Stavanger (streames også)
Eksamensform:
Fristen for oppmelding til eksamen for høsten er 15. september og 1. februar for våren. Gebyret betaler du når du melder deg opp.
Foreløpig status
Ikke påmeldt
Pris
19 500,-

Ønsker du å få fagbrev som barne- og ungdomsarbeidet?

Dette kurset er laget for både for deg som har jobbet som barne- og ungdomsarbeider en stund, og for deg som ønsker å bli det i fremtiden.

Dette barne- og ungdomsarbeiderkurset går over to semestere. I første semester følger du programfagene i VG1 Helse- og oppvekstfag, mens du i andre semester tar programfagene til VG2 barne- og ungdomsarbeiderfaget. Etter to semestere går du opp som privatist til en teoretisk eksamen i barne- og ungdomsarbeiderfaget (BUA3103).

Hvis du består denne eksamenen vil du, med 5 års relevant yrkespraksis, kunne gå opp til fagprøven.

Hva lærer du på kurset

På dette kurset lærer du om helsefremmende arbeid, fysisk og psykisk helse. Du lærer om hvordan kroppen er bygget opp, om kommunikasjon og samhandling. I tillegg vil du lære om kost, ernæring og hygiene i tillegg til barn og unges utvikling.

Vi underviser i programfagene Yrkesutøvelse, Helsefremmende arbeid og Kommunikasjon og samhandling. Det betyr at hvis du allerede har bestått fellesfag fra videregående skole kan du, ved bestått eksamen i hver av programfagene få fratrekk i praksiskravet for fagprøven.

Hvem passer barne- og ungdomsarbeidet kurs for?

Dette kurset passer for deg som ønsker å bli barne- og ungdomsarbeider men mangler fagbrev.

Kurset er lagt opp for å følge praksiskandidatordningen. Det vil si at du kan ta fagprøven når du har bestått en teoretisk eksamen, og har opparbeidet deg litt arbeidserfaring.

Du trenger ikke å ha noen arbeidserfaring før du tar dette kurset. Kurset passer fint for deg som ennå ikke har yrkeserfaring, men som ønsker å utdanne seg i den retningen.

I andre semester vil du fortsette videre på dette kurset: Barne- og ungdomsarbeider (VG2, VG3)

Pris på kurset

Kurset koster 19.500 kroner per semester (Totalt 39.000 kroner).

Utdanningen er godkjent av Statens Lånekasse, slik at du kan søke om lån og stipend fra dem.

Oppbyggingen av kurset

Undervisningen er i hovedsak fysisk, men du kan også ta dette barne- og ungdomsarbeider kurset på nett.

Forelesningene er to kvelder i uken på Universitetet i Agder, i Kristiansand og på Universitetet i Stavanger. Undervisningen strømmes og kan følges fra hvor som helst i landet via Zoom. Ta gjerne kontakt hvis du har noen spørsmål om hvordan undervisningen foregår for fjernstudier.

Undervisningen er komprimert, og du kan gjennomføre hele daget på to semester:

Første semester: Helse og oppvekstfag VG1.

I dette semesteret er undervisningen felles for alle som tar utdanning innen helse- og oppvekstfag. Innholdet i programfagene retter seg mot flere utdanninger innen helse og vil derfor ha en generell karakter. I det første semesteret unvervser vi i programfagene på VG1:

  • Helsefremmende arbeid
  • Kommunikasjon og samhandling
  • Yrkesutøvelse

Andre semester: Helsearbeiderfag VG2/VG3 eller Barne- og Ungdomsarbeiderfag VG2/VG3

I det andre semesteret splitter vi klassen i de som ønsker å bli helsefagarbeidere og de som skal bli barne- og ungdomsarbeidere

På VG2 og VG3 nivå dreier kurset seg mer om å tilegne seg kunnskap, og være godt faglig forberedt til den tverrfaglige eksamenen som du tar etter begge semesterene.

Programfagene heter det samme som i VG1, men de er mer rettet inn på det yrket du utdanner deg til:

  • Helsefremmende arbeid
  • Kommunikasjon og samhandling
  • Yrkesutøvelse

Det blir lagt stor vekt på de enkelte fag, men spesielt på det tverrfaglige. Du får øve deg på å se helheten, og alltid ha fokus på barna du jobber med. Vi jobber mye med kompetansemål, diskusjoner og å løse eksamensoppgaver.

Hvis du allerede har bestått helse- og oppvekstfag eller helse- og sosialfag kan du hoppe rett in i andre semester. Det er da dette kurset du skal melde deg på. Hvis det er lenge siden du har vært på skolebenken anbefaler vi imidlertid å følge begge semesterne, da eksamenstrening og oppgaveløsning er en svært viktig del av kurset.

Det anbefales å ha norsk språknivå tilsvarende norskprøve B1. Ved behov blir det tilbud om språkstøtte i norsk.

Eksamen

For å ta eksamen må du melde deg opp som privatist, og ta en privatisteksamen etter gjeldende regler.

Du må ikke ta eksamen på VG1 eller VG2 nivå, men mange velger å gjøre det for å trene på eksamensituasjonen, eller for å ha nok fag til å bestå videregående utdanning på VG1 og/eller VG2 nivå. Det kan nemlig gi avkorting i praksiskravet, litt avhengig av hva slags utdanning du har fra før.

Du må selv huske å melde deg opp til eksamen. Fristen for det er 15. september for de eksamenene som er på høsten, og 1. februar for de eksamenene som er på våren. Det er også et eksamensgebyr som du betaler når du melder deg opp.

Slik får du fagbrev som barne- og ungdomsarbeider

For å få fagbrev som barne- og ungdomsarbeider må du melde deg opp til fag- og svenneprøven. Før du har lov til det må du dekke følgende:

  • Fem år med praksis i faget (8750 timer). Det er ulike ordninger som kan gi deg reduksjon i dette kravet. Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål om din situasjon.
  • Bestått en teoretisk VG3 eksamen (BUA3103). Det er denne eksamenen som dette kurset, og et kurs som kommer etter dette forbereder deg til.

Det er ingen bestemt rekkefølge på disse to kravene. Du kan altså ta teorieksamenen før du har den praksisen du trenger. For mange kan det være enklere å få en stilling som gir deg praksis hvis du allerede har teorien på plass.

Når du har bestått fagprøven kan du søke autorisasjon og få tittelen helsefagarbeider, eller barne- og ungdomsarbeider.

Lærebøkene

Utgifter til lærebøker kommer i tillegg til kursprisen. Fra og med 2022 følger vi læreplanene i fagfornyelsen, og bruker bøkene fra Gyldendal:

Lærebøkene til VG1.

Slik melder du deg på

For å melde deg på kurset må du bare fylle ut skjemaet under. Hvis du ønsker å snakke litt om veien videre for deg må du gjerne kontakte oss.

Rangeringer og vurderinger

0.0
Gj. rangering
0 Rangeringer
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
Hvordan var opplevelsen din?
Ingen vurderinger funnet!
Show more reviews
Hvordan var opplevelsen din?

Handlekurv