Barne- og Ungdomsarbeider (VG2, VG3 – 1/2 år)

Stavanger

Undervisningslokale: UiS
Startdato: 11.01.2023
Tidspunkt: Mandag, Onsdag 17:15 - 21:00
Pris: kr 19500
Foreløpig status
Ikke påmeldt
Pris
kr 19500

Ønsker du å jobbe med barn og unge?

Dette kurset er laget for deg som ønsker å ta fagbrev som barne- og ungdomsarbeider.

Når du er ferdig med dette kurset skal du kunne ta den tverrfaglige eksamenen Barne- og Ungdomsarbeiderfaget.

Undervisningen foregår på Universitetet i Stavanger (UiS). Den streames også, så du kan følge undervisningen fra hvor som helst i landet.

Målet med kurset

Målet med kurset er å gjøre deg forberedt for den teoretiske eksamenen knyttet til fagprøven i barne- og ungdomsfaget.

Hvis du består denne eksamenen vil du, med 5 års relevant yrkespraksis, kunne gå opp til fagprøven.

Hva lærer du på kurset

På dette kurset lærer du å planlegge, tilrettelegge og gjennomføre ulike pedagogiske tilbud for barn og ungdom som kan stimulere til vekst og utvikling. Du lærer å hjelpe barna med å få en sosial utvikling gjennom kommunikasjon, samspill, fellesskap og samhold i et miljø preget av lek, utforsking og læring

Du vil få undervisning i programfagene Yrkesutøvelse, Kommunikasjon og samhandling og Pedagogisk arbeid. Det betyr at hvis du allerede har bestått fellesfag fra videregående skole kan du, ved bestått eksamen i hver av programfagene få fratrekk i praksiskravet for fagprøven.

Hvem passer dette kurset for

Dette kurset passer for deg som ønsker å bli barne- og ungdomsarbeider men mangler fagbrev.

Kurset er lagt opp for å følge praksiskandidatordningen. Det vil si at du har noe arbeidserfaring, men mangler den formelle utdanningen.

Dette kurset passer derfor deg som har yrkeserfaring innenfor arbeid med barn og unge eller lignende og som ønsker fagbrev. Kurset passer også for deg som ennå ikke har yrkeserfaring, men som ønsker å utdanne seg i den retningen.

Pris på kurset

Semesteret som går over et halvt år koster kr. 19.500.

Utdanningen er godkjent av Statens Lånekasse, slik at du kan søke om lån og stipend fra dem.

Oppbyggingen av kurset

Undervisningen foregår to kvelder i uken (mandag og onsdag) på Universitetet i Stavanger (UiS).

Undervisningen er komprimert, og du vil kunne fullføre på ett semester:

På VG2 og VG3 nivå dreier kurset seg mer om å tilegne seg kunnskap, og være godt faglig forberedt til den tverrfaglige eksamenen.

Det blir lagt stor vekt på de enkelte fag, men spesielt på det tverrfaglige. Du får øve deg på å se helheten, og alltid ha fokus på pasienten, eller barna du jobber med. Vi jobber mye med kompetansemål, diskusjoner og å løse eksamensoppgaver.

Det anbefales å ha norsk språknivå tilsvarende norskprøve B1. Ved behov blir det tilbud om språkstøtte i norsk.

Eksamen

For å ta eksamen må du melde deg opp som privatist, og ta en privatisteksamen etter gjeldende regler.

Du må ikke ta eksamen på VG1 eller VG2 nivå, men mange velger å gjøre det for å trene på eksamensituasjonen, eller for å ha nok fag til å bestå videregående utdanning på VG1 og/eller VG2 nivå. Det kan nemlig gi avkorting i praksiskravet, litt avhengig av hva slags utdanning du har fra før.

Du må selv huske å melde deg opp til eksamen. Fristen for det er 15. september for de eksamenene som er på høsten, og 1. februar for de eksamenene som er på våren. Det er også et eksamensgebyr som du betaler når du melder deg opp.

Slik får du fagbrev

For å få fagbrev som enten helsefagarbeider eller barne- og ungdomsarbeider må du melde deg opp til fag- og svenneprøven. Før du har lov til det må du dekke følgende:

  • Fem år med praksis i faget (8750 timer). Det er ulike ordninger som kan gi deg reduksjon i dette kravet.
  • Bestått en teoretisk VG3 eksamen (HEA3103 eller BUA3103). Det er denne eksamenen som dette kurset, og et kurs som kommer etter dette forbereder deg til.

Det er ingen bestemt rekkefølge på disse to kravene. Du kan altså ta teorieksamenen før du har den praksisen du trenger. For mange kan det være enklere å få en stilling som gir deg praksis hvis du allerede har teorien på plass.

Når du har bestått fagprøven kan du søke autorisasjon og få tittelen helsefagarbeider, eller barne- og ungdomsarbeider.

Lærebøkene

Utgifter til lærebøker kommer i tillegg til kursprisen. Fra og med 2022 følger vi læreplanene i fagfornyelsen, og bruker bøkene fra Gyldendal:

Handlekurv