Hvem passer tegnekurset for?

Dette kurset passer for deg som har aldri tatt tegnekurs før, eller deg som har vært med på samme kurset før.

Kursholderen vil tilpasse kurset for de som har vært med før gjennom å gi deg noen ekstra individuelle oppgaver.

Send derfor gjerne mail til kursholder om at du har tatt tegne kurs før isra.issa00@gmail.com.

Målet med tegnekurset.

Målet med dette tegnekurset er at du skal kunne utvikle dine tegnekunnskaper. Enten du har ingen erfaring fra før, eller kan tegne litt, så kan dette være et kurs for deg.

Gjennom dette kurset skal du lære å kjenne din egen strek, og få en forståelse av frihåndstegning. Vi kommer til å øve på disse metodene:

 • Tegne er å se. Øvelser hvor du lærer å tegne det du ser
 • Bli herre over din egen struktur
 • Konturtegning. Øvelser hvor du lærer å tegne konturene av noe.
 • Skisseteknikk, flate forstørrelse, valør, tekstur og skravering.
 • Komposisjon med menneskekropp og croqui.
 • Lys og skygge, dybde og rom og overlapping.

Slik bygges kurset opp

Kurset er delt inn i tre hovedfaser:

 1. Jerst tegning. Her lærer du å skissere de grunnleggende formene til et objekt uten detaljer.

 2. Konturlinjetegning. Her lærer du å tegne alle detaljer for et objekt.

 3. Gjengivelsesfase: Her lærer du å skravere motivet med hensyn til lys og skygge i tillegg til linjeretning som gir det dyp realisme.

Dette gjør du de ulike kveldene:

 1. Første kurskveld presenterer vi tegnematerialene som vi skal bruke gjennom kurset. Vi snakker om å forenkle motivet og lære å se. Her kommer du til å tegne etter flere objekter.

 2. Andre kurskveld jobber vi med detaljering og proporsjoner. Her vil du lære å finne forhold mellom linjene inni samme objekt eller med andre linjer i andre objekter.

 3. Tredje kurskveld ligger fokuset på skraveringsteknikker og volum. Her lærer du å velge ut et enkelt objekt og øve på å skisse skyggene til objektet. Du vil få teste ut forskjellige skraverings- og skyggeleggingsteknikker, samtidig som du får øve på å flytte på lyskilden.

 4. Fjerde kurskveld skal du lære å tegne ett punkts perspektiv og to punkts perspektiv.

 5. Femte kurskveld jobber vi med portrett og skravering.

 6. Sjette kurskveld fokuserer på deg selv. Nå velger du et tema som du selv ønsker å jobbe med, og får individuell veiledning til det.

Tegnematerialer som du trenger.

Materialene til tegnekurset er ikke inkludert i prisen på kurset. Du vil derfor trenge å ha med deg følgende:

 • Tegne- eller skisseblokk (A4)
 • Et utvalg blyanter (f.eks. H2, B2 og B6)
 • Knettgummi
 • Blyantspisser
 • Viskelær

Om kursholderen

Israa Mahameed er kunstner og forfatter, født i Palestina. Hun har bachelor i kunst og har deltatt i flere utstillinger i Palestina, Norge og Storbrittania. Som kunstner jobber hun blant annet med portrett og landskap, gjerne med forskjellige teknikker.

Hun har jobbet på Universitetet i Agder og Sørlandets kunstmuseum og har nylig gjennomført prosjektet "Bu-nad" med støtte fra Agder energi og Cultiva. Se mer om prosjektet og Israa på hennes Facebook-side Israa Issa Arts.