Passer for personer som har litt erfaring med språket, tilsvarende Italiensk 1.
 
Mål
Etter kurset skal deltakerne kunne:
• bruke de mest grunnleggende italienske språklyder
• forstå og bruke en del vanlige italienske ord og uttrykk knyttet til nære omgivelser, kunne hilse, stille spørsmål og svare på enkle muntlige spørsmål
• forstå enkle instruksjoner på italiensk
• gjenkjenne en del ord, uttrykk og enkle setninger i muntlige og skriftlige tekster
• bruke bokstaver og eksperimentere med å skrive italienske ord og uttrykk
• bruke tall i kommunikasjon
• forstå grunnleggende grammatiske prinsipper som gjelder for språket
 
Arbeidsformer
Varierte undervisningsmetoder for størst mulig måloppnåelse og for å skape variasjon, motivasjon og engasjerte deltakere.
  • Lesing
  • Gruppearbeid
  • Individuelt arbeid (eks hjemmelekser)
  • Praktiske øvelser (rollespill, test osv)