Mål for kurset

Etter kurset skal deltakerne kunne:

  • -> bruke de mest grunnleggende franske språklyder, hilse, stille spørsmål og svare på enkle muntlige spørsmål-> presentere seg selv og andre-> delta i enkle samtaler-> skrive enkle ord og fraser-> bruke enkle grunnleggende grammatiske språkstrukturer

Arbeidsformer

På Aftenskolen brukes varierte undervisningsmetoder for størst mulig måloppnåelse og for å skape variasjon, motivasjon og engasjerte deltakere. Vi legger spesielt vekt på muntlig kommunikasjon om dagligdagse situasjoner. Øvelsene vil spesielt ta utgangspunkt i typiske situasjoner som man kan komme opp i når man er på reise, slik som f.eks bestille på restaurant, kjøpe varer, spørre om veien, osv.

Dette er hvordan undervisningen legges opp:

  • ->Lesing, øve på uttale/lyder
  • ->Tavleundervisning, grunnleggende språkstruktur
  • ->Praktiske øvelser, spill, rollespill, ol.
  • ->Individuelt arbeid f.eks hjemmearbeid

 

Spill og øvelser på nett

På en nettside som heter Parlons francais c'est facile! finnes mange lærerike og morsomme oppgaver på alle språknivå.

 

Språknivåer

Felles europeisk rammeverk:

Elementær - Selvstendig - Avansert

A1-A2            B1-B2         C1-C2

Aftenskolens språkkurs er på 22 undervisningstimer.

Fra kurs Fransk 1 til Fransk 5 er målet å oppnå språknivå A1. På disse kursene brukes læreboken Edito A1

Fra kurs

Fransk 6

til

Fransk 10

er målet å oppnå språknivå A2. På disse kursene brukes læreboken Edito A2.

Språksertifikat

Du får kursbevis ved minimum 75% oppmøte.

Når du har nådd språknivå A2, kan du ta en eksamen som kalles DELF/DALF og oppnå et internasjonalt godkjent språksertifikat. Dette er gyldig i 130 land - det gir deg også tilgang til høyere utdanning i et fransktalende land, avhengig av språknivå.

En slik test/eksamen kan også være med på økt motivasjon i språkopplæringen.

Her kan du lese mer om sertifikatet DELF/DALF

Lærebok

Dette avtales med læreren ved oppstart.