Mål for kurset
Etter kurset skal deltakerne kunne:
• delta i enkle samtaler
• forstå uttrykk og enkle setninger muntlig og i skriftlige tekster
• beherske grunnleggende grammatiske prinsipper som gjelder for språket
• hilse, stille spørsmål og svare på muntlige spørsmål
• eksperimentere med å skrive tyske ord og uttrykk
• bruke tall i kommunikasjon
 
Arbeidsmetode
Varierte undervisningsmetoder for størst mulig måloppnåelse og for å skape variasjon, motivasjon og engasjerte deltakere: 
  • lesing
  • lage korte presentasjoner
  • lytteøvelser
  • gruppearbeid
  • skriftlig og individuelt arbeid (eks hjemmelekser)
  • praktiske øvelser (rollespill, test osv)