Mål for kurset
 Etter kurset skal deltakerne kunne:
• forstå og bruke en del vanlige tyske ord og uttrykk knyttet til nære omgivelser
• bruke de mest grunnleggende tyske språklyder, hilse, stille spørsmål og svare på enkle muntlige spørsmål
• forstå grunnleggende grammatiske prinsipper som gjelder for språket
• forstå enkle instruksjoner på tysk
• gjenkjenne en del ord, uttrykk og enkle setninger i muntlige og skriftlige tekster
• bruke bokstaver og eksperimentere med å skrive tyske ord og uttrykk
• bruke tall i kommunikasjon
 
Arbeidsmetode
Varierte undervisningsmetoder for størst mulig måloppnåelse og for å skape variasjon, motivasjon og engasjerte deltakere: 
  • lesing
  • lage korte presentasjoner
  • lytteøvelser
  • gruppearbeid
  • skriftlig og individuelt arbeid (eks hjemmelekser)
  • praktiske øvelser (rollespill, test osv)