Antall timer: 12

Pris: kr. 1.650

Dag/tidspunkt: tirsdag kl. 17.00 - 19.00

Kursmateriell: Tegne- og skisseblokker A3, en med litt ru og en med glatte ark. Blyanter: HB, 2B, 4B og 6B. Knettgummi, kullstift, visk og linjal.

Annen info: ingen undervisning i skolenes vinterferie i uke 9.

  

Lyst til å bli en bedre tegner?

Individuell veiledning og oppøvelse av tegneferdigheter gjennom øvelser. Elevene lærer de grunnleggende prinsippene innen tegning. Vi ser på anatomi, ansiktsoppbygging, perspektiv og skyggelegging.
 

Materiell: 
Du må selv kjøpe materiell til første undervisningstime.

Materiell er ikke inkludert i kursavgiften.