MÅL
Etter kurset skal deltakerne kunne:
• bruke de mest grunnleggende russiske språklyder
• forstå og bruke en del vanlige russiske ord og uttrykk knyttet til nære omgivelser, kunne hilse, stille spørsmål og svare på enkle muntlige spørsmål
• forstå enkle instruksjoner på russisk
• gjenkjenne en del ord, uttrykk og enkle setninger i muntlige og skriftlige tekster 
• bruke bokstaver og eksperimentere med å skrive russiske ord og uttrykk
• bruke tall i kommunikasjon
 
Metode
Varierte undervisningsmetoder for størst mulig måloppnåelse:
  • lesing
  • lage korte presentasjoner
  • lytteøvelser
  • gruppearbeid
  • skriftlig og individuelt arbeid (eks hjemmelekser)
  • praktiske øvelser (rollespill, test osv)
for å skape variasjon, motivasjon og engasjerte deltakere