Målgruppe
Personer som har liten eller ingen erfaring med språket
 
Mål
Etter kurset skal deltakerne kunne:
• bruke de mest grunnleggende portugisiske språklyder
• forstå og bruke en del vanlige portugisiske ord og uttrykk knyttet til nære omgivelser, kunne hilse, stille spørsmål og svare på enkle muntlige spørsmål
• forstå enkle instruksjoner på portugisisk
• gjenkjenne en del ord, uttrykk og enkle setninger i muntlige og skriftlige tekster
• bruke bokstaver og eksperimentere med å skrive portugisiske ord og uttrykk
• bruke tall i kommunikasjon