Mål
Etter kurset skal deltakerne kunne:
 • bruke de mest grunnleggende språklyder
 • forstå og bruke en del vanlige polske ord og uttrykk knyttet til nære omgivelser, kunne hilse, stille spørsmål og svare på enkle muntlige spørsmål
 • forstå enkle instruksjoner på polsk
 • gjenkjenne en del ord, uttrykk og enkle setninger i muntlige og skriftlige tekster
 • bruke bokstaver og eksperimentere med å skrive polske ord og uttrykk
 • bruke tall i kommunikasjon
 
Arbeidsmetode
Varierte undervisningsmetoder for størst mulig måloppnåelse og for å skape variasjon, motivasjon og engasjerte deltakere: 
 • lesing
 • lage korte presentasjoner
 • lytteøvelser
 • gruppearbeid
 • skriftlig og individuelt arbeid (eks hjemmelekser)
 • praktiske øvelser (rollespill, test osv)