Mål for kurset

Etter kurset skal deltakerne kunne:

  • -> bruke de mest grunnleggende polske språklyder, hilse, stille spørsmål og svare på enkle muntlige spørsmål-> presentere seg selv og andre-> delta i enkle samtaler-> skrive enkle ord og fraser-> bruke enkle grunnleggende grammatiske språkstrukturer
  • -> bruke tall i kommunikasjon

Arbeidsformer

På Aftenskolen brukes varierte undervisningsmetoder for størst mulig måloppnåelse og for å skape variasjon, motivasjon og engasjerte deltakere. Vi legger spesielt vekt på muntlig kommunikasjon om dagligdagse situasjoner. Øvelsene vil spesielt ta utgangspunkt i typiske situasjoner som man kan komme opp i når man er på reise, slik som f.eks bestille på restaurant, kjøpe varer, spørre om veien, osv.

Dette er hvordan undervisningen legges opp:

  • ->Lesing, øve på uttale/lyder
  • ->Tavleundervisning, grunnleggende språkstruktur
  • ->Praktiske øvelser, spill, rollespill, ol.
  • ->Individuelt arbeid f.eks hjemmearbeid-->Nettøvelser der det er naturlig