Aftenskolen Agder samarbeider med Soros International House i Vilnius, Litauen om utviklingen av et e-læringsprogram for norsk språk og kultur. Programmet er først og fremst rettet mot ungdom og voksne i Litauen som ønsker å lære seg norsk og eventuelt flytte til Norge for arbeid eller studier. Aftenskolen koordinerer utviklingen av kursinnhold med hjelp fra en gruppe elever fra Youth in Diversity Agder. Resultatet vil være et spill som bistår målgruppen i å oppnå Norsk A1-nivå på språk og som gir dem innsikt i norsk kultur og samfunn.

Prosjektet er delfinansiert av Nordplus.