Aftenskolen har som hovedmål å fremme livslang læring ved siden av det formelle utdanningssystemet. Aftenskolen skal bidra til motivasjon og tilgang på kunnskap og kompetanse for alle, og slik fremme den enkeltes utvikling og møte behovene i samfunns- og arbeidslivet.

 

Aftenskolen har to Regioner

AFTENSKOLEN AGDER                AFTENSKOLEN ROGALAND

 

Aftenskolen er tilsluttet Akademisk Studieforbund 

Aks_logo_RGB.png