Kontaktinformasjon:
Postadresse:
Aftenskolen Rogaland
Postboks 641 sentrum, 4003 Stavanger
Besøksadresse:
Strandkaien 28, 4005 Stavanger - 3. etasje
Org. nr.  996 612 015
Bankkonto nr.: 81602684091
Tlf: 51 91 91 20
 
ANSATTE:
Daglig leder Tone Valen Sletten
 
Kurssekretær Merete Sæther
 

OM AFTENSKOLEN ROGALAND
Aftenskolen Rogaland ble etablert i Stavanger i 1974 og har som formål å fremme livslang læring ved å legge til rette for organiserte læringsaktiviteter ved siden av det formelle utdanningssystemet. Aftenskolen Rogaland skal bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle, og slik fremme den enkeltes utvikling og møte behovene i samfunns- og arbeidslivet.

Aftenskolen Rogaland er en ideell, selvstendig organisasjon (forening) med eget styre og medlemmer.  Aftenskolen er medlem av Akademikernes Studieforbund (AKS) og Voksenopplæringsforbundet (VOFO), og er således underlagt lov om voksenopplæring. Vi er også godkjent av Kompetanse Norge som tilbyder av norsk og samfunnsfag for fremmedspråklige.

Aftenskolen Rogaland og Agder samarbeider på en del interesseområder, men er selvstendige bedrifter.

Vi tilbyr ca. 90 kurs hvert semester i Stavanger, Sandnes og Bryne. Vi tilbyr kurs og studier for voksne innen yrkesfag, språk, kultur og fritidsaktiviteter, både som begynneropplæring og på videregående skole nivå.  Kursene er åpne for alle, med unntak av bedriftsintern opplæring eller oppdrag for offentlig sektor.

Hos oss får du mulighet for å lære sammen med andre motiverte voksne med samme interesse som deg. Om du ønsker å utvikle deg faglig eller kreativt, så venter det deg en rekke gode og meningsfylte opplevelser.

Vi forener et trivelig læringsmiljø med høye krav til kvalitet og kompetanse. Hvis du melder deg på et av våre kurs, kan du være sikker på at vi og vår dyktige lærerstab vil gjøre vårt ytterste for at du skal få et utbytterikt og inspirerende kurs.

KURS/TEMAKVELDER FOR BEDRIFTER OG GRUPPER
Flere virksomheter ser verdien av å tilby sine ansatte opplæring på arbeidsplassen. For at opplæring på jobb skal fungere optimalt er det viktig at kurstilbudet er fleksibelt.

Aftenskolen Rogaland kan levere opplæring som er skreddersydd både i forhold til form, gjennomføring og innhold.  Kursene kan avholdes hos kunden eller i Aftenskolens egne opplæringsrom på dag-/kveldstid.

SØK OM MIDLER TIL KURS PÅ ARBEIDSPLASSEN - KOMPETANSEPLUSS ARBEID

Med støtte fra Kompetanse Norge  kan vi tilby kurs for din bedrift i basiskompetanse hos arbeidstakere med kort formell utdanning. Søknadsfrist november 2018. Ta kontakt med oss for nærmere informasjon.

Kompetansepluss Arbeid gir tilskudd til opplæring i de grunnleggende ferdighetene lesing, skriving, regning, muntlige og digitale ferdigheter. Tilskudd fra Kompetansepluss kan også benyttes til å gi norskopplæring for arbeidstakere. Opplæringen skal være knyttet til deltakernes arbeidssituasjon, og skal finne sted i Norge. Kartlegging av deltakere ved kursstart er en del av opplæringen og inngår i tilskuddsbeløpet.

Vi hjelper deg med søknadsprosessen og gjennomføring av kurs. Ta kontakt med daglig leder Tone Valen Sletten på telefon 51 91 91 20/mobil 47 50 17 81. E-post: tone.valen.sletten@aftenskolen.no