Antall timer: 52

Pris: kr. 5.550

Dag/tidspunkt: mandag og onsdag 17.15 - 21.00

Kursmateriell: "Her på berget" tekstbok og arbeidsbok: ISBN: 9788202472580 og ISBN 9788202472597.

Annen info: ingen undervisning i skoleens vinterferie i uke 9.

 

Forkunnskaper: Norsk nivå 5 eller tilsvarende kunnskaper i norsk. Se egenvurderingsmatrise (B1B2):  http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/no in english http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/CEF/LanguageSelfAssessmentGrid.csp?loc=en_GB

Dette kurset passer for kursdeltakere som planlegger å ta Bergenstesten eller som vil utvide sine norskkunnskaper.

All undervisning vil foregå på norsk.

Bøker fås kjøpt hos Norli eller på internett hos bokkilden.no eller haugenbok.no.
 
NB: pass på å kjøp korrekt utgave. 
 
Alle undervisningstimer foregår i klasserom med engasjerte og dyktige lærere. All lessons take place in classrooms with dedicated and well qualified teacher.
 
 

En elev på nivå B2 kan:

 FORSTÅELSE:
- Lytteforståelse
- forstå lengre tale, og skjønne en lang argumentasjon i et emne som er noe kjent.
- forstå de fleste nyhetsprogrammer på TV; de aller fleste filmer med vanlig tale.
 
- Leseforståelse
- lese artikler og rapporter om aktuelle problemstillinger som viser uttrykk for spesifikke holdninger / synspunkter.
- forstå prosalitteratur fra vår egen tid.
 
MUNTLIG:
Ved oppfordring / behov
- gi beskrivelser innenfor et bredt utvalg av emner assosiert med eget interesseområde.
- forklare et synspunkt på en bestemt problematikk og gjøre en analyse av fordeler og ulemper ved alternativene.
- I samtaler:
- bruke språket så flytende og spontant at samtaler med innfødte ikke er et problem.
- delta aktivt i diskusjoner i kjente sammenhenger og uttrykke / begrunne egne synspunkter.

SKRIFTLIG:
- skrive klare, detaljerte tekster om et vidt spekter av emner knyttet til egne interesser.
- skrive en sammenhengende framstilling / rapport og formidle informasjon / argumentere klart, flytende og passende
 
 

APPROVAL & CERTIFICATES - GODKJENNELSE & KURSBEVIS

Aftenskolen Rogaland is approved provider by Kompetanse Norge and also approved by Norwegian immigration authorities and valid for applying for permanent residence or Norwegian citizenship. 

After finishing your Norwegian course, you will receive a course certificate if you have attended at least 75% of the classes. If you attend less than 75% we can issue a confirmation letter for the number of hours you have attended.

Aftenskolen Rogaland er godkjent av Kompetanse Norge og norske innvandringsmyndigheter og gyldig i forhold til søknad om permanent oppholdstillatelse eller norsk statsborgerskap. 

Etter fullført norskkurs vil du motta kursbevis så lenge du har deltatt minst 75% av kurset. Om du har mindre deltakelse, kan vi skrive kursbekreftelse for de timer du har deltatt.