Kurs i norsk på mellomnivå

Dette kurset bygger videre på Norsk 2 (A1) og er perfekt for deg som vil utvide ferdighetene dine i norsk.

Målet med norskkurset

Når du er ferdig med dette kurset, er målet at du kan forstå, snakke, lese og skrive om temaer fra dagligliv, skole og arbeid.

Du vil lære å forstå, og bruke, varierte uttrykk og fraser i ulike situasjoner. Du vil lære å lage setninger og stille spørsmål med riktig ordstilling, i tillegg til en god del grammatikk.

Samtidig vil du lære å uttrykke dine egne, og andres, meninger om forskjellige emner. Du vil lære å bruke høflighetsuttrykk og utrykk knyttet til spesielle situasjoner.

Vi legger opp til at du skal utvikle et godt og grunnleggende ordforråd, samtidig som du vil ha allmennkunnskap om det norske samfunnet.

Lærebok

Læreboken vi bruker er Stein på stein (2021-utgaven).

Dette er en lærebok i norsk som er tilrettelagt for læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrer, og omfatter undervisning på B1.

Prisen på kurset inkluderer ikke bøkene. De får du kjøpt hos Norli, eller Berges Bokhandel i marken

Kursavgiften inkluderer ikke bøkene.

Om læreren

Hilde Winther er utdannet adjunkt lærer i norsk og engelsk. Hun har undervist hos Aftenskolen i 30 år. Hilde er opptatt av å bygge et godt grunnlag sammen med deg slik at du lærer å lese, skrive og snakke korrekt norsk.