Hours: 52

Price: kr. 5.550

Weekday/time: monday and wednesday 17.15 – 21.00

Course material: “Stein på stein” textbook and workbook: ISBN: 9788202645502 and ISBN: 9788202655280. 

Other info: no classes in the school's winterholiday in week 9.

 

This course is a level 3 course in Norwegian level B1.

The course is for students who finished level 1 and 2 in Norwegian or for you who speak and understand some Norwegian.

Classes are taught mainly in Norwegian and we use some English if necessary.

Literature: Textbook "Stein på stein" and workbook. Chapter 1 - 8.

Læreverket Stein på stein bygger på at elevene har norskkunnskaper som tilsvarer nivået til På vei eller et annet begynnerverk. Målet er å utvide elevenes kjennskap til norsk språk og norske samfunnsforhold. Ved hjelp av varierte tekster og oppgaver skal elevene arbeide med temaer som gir dem bedre kunnskaper om det norske samfunnet og samtidig større språklig sikkerhet både skriftlig og muntlig.

Alle undervisningstimer foregår i klasserom med engasjerte og dyktige lærere. All lessons take place in classrooms with dedicated and qualified teachers.

 

APPROVAL & CERTIFICATES - GODKJENNELSE & KURSBEVIS

Aftenskolen Rogaland is approved provider by Kompetanse Norge and also approved by Norwegian immigration authorities and valid for applying for permanent residence or Norwegian citizenship. 

After finishing your Norwegian course, you will receive a course certificate if you have attended at least 75% of the classes. If you attend less than 75% we can issue a confirmation letter for the number of hours you have attended.

Aftenskolen Rogaland er godkjent av Kompetanse Norge og norske innvandringsmyndigheter og gyldig i forhold til søknad om permanent oppholdstillatelse eller norsk statsborgerskap. 

Etter fullført norskkurs vil du motta kursbevis så lenge du har deltatt minst 75% av kurset. Om du har mindre deltakelse, kan vi skrive kursbekreftelse for de timer du har deltatt.