Norwegian course for beginners

This course builds upon Norsk 1 (A1) and is perfect for those who have some knowledge of the Norwegian language

The goal of the Norwegian course

In this Norwegian course we aim for you to understand, speak, write and read enough norwegian to pass the Norwegian test at A2 level accourding to the CEFR framework.

You will learn to use and understand words, phrases and expressions, enough to make yourself understood in everyday situations.

You will also learn a fair amount of fundamental grammar, number names, interrogatives and spelling. You will learn to make sentences and pose questions with the correct syntax. You will also learn how to express yourself in regards to currency, measurements and weight. You will learn to express your own opinion on different subjects, and have a fair amount of knowledge about the Norwegian Society

The course material

In this norwegian class we use the book Ny i Norge.

We use the same book for the classes A1 and A2, so if you have already attended Norwegian 1 at Aftenskolen, you will use the same book.

We also have some online resources that you can find here.

The course fee does not include the books. You should be able to buy them at Berges Bokhandel in Kristiansand.

The teacher

The course will be taught by Hilde Winther who is a trained educator in English and Norwegian. She had been teaching at Aftenskolen for 30 years. Hilde is preoccupied with building a strong foundation together with you, so that you learn to read, write and speak norwegian correctly


Ser du etter en måte å styrke norskkunnskapene dine norsk?

Dette kurset er laget til deg som kan litt norsk, men som ønsker å bli bedre i språket.

Vi bygger videre på Norsk 1 (A1), og gir deg en undervisning som leder til et A2 nivå.

Målet med norskkurset

I dette norskkurset er målet at du skal kunne forstå og bruke ord, fraser og uttrykk i enkle hverdagssituasjoner. Målet er at du skal ha kunnskaper nok til å bestå en norsk test på A2 nivå.

I kurset vil du lære:

  • å forstå og bruke ord, fraser og uttrykk slik at de kan gjøre seg forstått i hverdagslige situasjoner.
  • en del grunnleggende grammatikk
  • spørrepronomen
  • tallord
  • staving – kunne det norske alfabetet
  • å lage setninger og spørsmål med korrekt ordstilling
  • å uttrykke deg om valuta, mål og vekt
  • å uttrykke dine egne meninger om ulike emner
  • å ha en del kunnskap om det norske samfunnet

Lærebok

Læreboken vi bruker er Ny i Norge.

Denne boken brukes både på kursene Norsk A1 og Norsk A2. Hvis du allerede har tatt Norsk A1 hos Aftenskolen trenger du derfor ikke å skaffe deg en ny bok.

Det følger med nettressurser som du finner her.

Kursavgiften inkluderer ikke bøkene.

Om læreren

Hilde Winther er utdannet adjunkt lærer i norsk og engelsk. Hun har undervist hos Aftenskolen i 30 år. Hilde er opptatt av å bygge et godt grunnlag sammen med deg slik at du lærer å lese, skrive og snakke korrekt norsk.