Aftenskolen Rogaland tilbyr ca. 70 kurs hvert semester i Stavanger, Sandnes og Bryne. Hos oss får du mulighet for å lære sammen med andre motiverte voksne med samme interesse som deg. Om du ønsker å utvikle deg faglig eller kreativt, så venter det deg en rekke gode og meningsfylte opplevelser.

Vi forener et trivelig læringsmiljø med høye krav til kvalitet og kompetanse. Hvis du melder deg på ett av våre kurs, kan du være sikker på at vi og vår dyktige lærerstab vil gjøre vårt ytterste for at du skal få et utbytterikt og inspirerende kurs. 

 

Smitteverntiltak i.f.m. covid-19

Til høsten vil de fleste av oss være fullvaksinerte og vi planlegger derfor for normal oppstart av våre klasseromsbaserte kurs. Vi følger råd fra myndighetene og gjennomfører kursene i.h.t. Utdanningsdirektoratets veileder om smittevern for ungdomsskole og videregående skole under covid-19 utbruddet. 

Kurs_host_2021.jpg

Fusjon med Aftenskolen Agder/organisatorisk tilknytning

Foreningene Aftenskolen Agder og Aftenskolen Rogaland fusjoneres pr. 01.07.2021 i kombinasjon med opprettelse av stiftelsen Aftenskolen i Agder og Rogaland. Dette gir oss en langt mer robust plattform for videre utvikling. Hovedkontoret og daglig leder for stiftelsen er lokalisert i Stavanger. Stiftelsen er medlem av Akademisk Studieforbund (AKS), og er således underlagt lov om voksenopplæring.

 

 

 

Formål

Aftenskolen i Agder og Rogaland skal fremme livslang læring ved å legge til rette for organiserte læringsaktiviteter ved siden av det formelle utdanningssystemet i Agder og Rogaland. Aftenskolen i Agder og Rogaland skal bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle, og slik fremme den enkeltes utvikling og møte behovene i samfunns- og arbeidslivet.
 

Godkjenning som privat tilbyder av opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

Aftenskolen Rogaland er godkjent av Kompetanse Norge som privat tilbyder av klasseromsbasert og nettbasert undervisning etter introduksjonsloven.

 

Se kurskatalogen her