Påmelding/avmelding: Kursene er åpne for alle. Alle deltakere må være forhåndspåmeldte og påmeldingen er bindende. Du regnes som påmeldt når du har bekreftet skriftlig at du ønsker å gå på kurs hos Aftenskolen Agder via; brev, e-mail, web eller ved besøk på vårt kontor. Du vil få en bekreftelse fra oss at påmeldingen er mottatt. Du vil også få en bekreftelse seinest 14 dager før kursstart om startdatoen med mer informasjon.

Deltakeren har rett til å annullere påmeldingen uten å bli belastet for kursavgiften ved avmelding seinest 14 dager før kursstart. Dersom påmeldingen skjer 14 dager eller mindre før kursstart, er det ingen angrefrist. Vi aksepterer avmelding på grunn av dokumentert sykdom, dødsfall i nærmeste familie eller annen uforutsigbar hendelse (force majeure) som gjør det umulig å starte eller fullføre kurset.

Gjennomføring av kurs: Vi følger skolenes ferier og fridager dersom ikke annet er oppgitt. Vi forbeholder oss retten til å avlyse og/eller forandre tid, sted og lærer for kurs.

Betalingsfrist: Kursavgift skal være innbetalt før kursstart hvis ikke annet er avtalt.
Lærebøker: Lærebøker betales i sin helhet av kursdeltakeren dersom ikke annet er oppgitt eller avtalt med kursleder.
Kursbevis: Kursbevis utstedes om ønskelig til alle som har deltatt minst 75% på kurset.

CONDITIONS:

Enrolment/cancellation: All enrolments and cancellations must be in writing. The courses are open for everyone.  All participants should be enrolled in time before course start and the enrolment is binding. You are considered enrolled when you have registered by letter, e-mail, web or in person. You will receive an automatic confirmation of registration, and a confirmation that there are enough participants to start the course at least 14 days before the course start date.

The participant has a right to cancel the enrolment without having to pay the course fee up to 14 days before course start. If the enrolment is received 14 days or less before course start, there is no cancellation right. We accept cancellation on grounds of documented sickness, death in near family or other unforeseen events (force majeure).

We follow the public schools’ holidays if not informed otherwise. We retain the right to cancel and/or change the time, venue and teacher of the course.

Payment due: The course fee must be paid before the first day of the course, if not otherwise arranged.

The textbook, workbook or other material for the course is to be paid for by the participant if not otherwise agreed upon.