Mål for kurset
Etter endt kurs skal deltakerne kunne
  • Lære alfabetet.  Uttale.
  • Lære grunnleggende kinesiske språklyder og språkrytmer, hilse, stille spørsmål, fortelle om seg selv, vanligste verb, ukedager, tall og svare på enkle muntlige spørsmål
  • Gjenkjenne en del ord, uttrykk og enkle setninger
  • Bruke bokstaver og eksperimentere med å skrive ord og uttrykk
  • Bruke tall i kommunikasjon