Mål
Etter kurset skal deltakerne kunne:
• delta i enkle samtaler
• forstå uttrykk og enkle setninger muntlig og i skriftlige tekster
• forstå grunnleggende grammatiske prinsipper som gjelder for språket
• hilse, stille spørsmål og svare på muntlige spørsmål
• eksperimentere med å skrive japanske ord og uttrykk
• bruke tall i kommunikasjon