Mål
Etter kurset skal deltakerne kunne:
• delta i enkle samtaler
• forstå uttrykk og enkle setninger muntlig og i skriftlige tekster
• forstå grunnleggende grammatiske prinsipper som gjelder for språket
• hilse, stille spørsmål og svare på muntlige spørsmål
• eksperimentere med å skrive japanske ord og uttrykk
• bruke tall i kommunikasjon
 
Læreren lager eget kurshefte. Dette kommer i tillegg til kursprisen.

 

LÆREREN:

Hei! Jeg heter Eri Larsen Kusano og er fra Japan. Det er over ti år siden jeg begynte å undervise japansk på Aftenskolen. På universitetet studerte jeg etikk i humaniora og samfunnsvitenskap, ikke japansk. Men jeg har studert japanske kultur og tradisjoner som Sado (teseremoni), Kado (kunsten å arrangere blomster) og Budo (kampkunst) fra stormestere siden jeg var 15 år gammel. I disse tradisjoner er jeg sertifisert og har bred undervisningskompetanse. For å forstå og nyttiggjøre seg det japanske språket er det også viktig å fordype seg i japansk kultur. Norsk kultur og japansk kultur er veldig forskjellige, så det er vanskelig å forstå japansk gjennom en direkte oversettelse. Derfor inkluderer jeg japansk kultur og ulike tradisjoner i min undervisning. Jeg gleder meg til å møte dere!