Mål
Etter kurset skal deltakerne kunne:
• bruke de mest grunnleggende japanske språklyder
• forstå og bruke en del vanlige japanske ord og uttrykk knyttet til nære omgivelser,
kunne hilse, stille spørsmål og svare på enkle muntlige spørsmål
• forstå enkle instruksjoner på japansk
• gjenkjenne en del ord, uttrykk og enkle setninger i muntlige og skriftlige tekster
• bruke bokstaver og eksperimentere med å skrive japanske ord og uttrykk
• bruke tall i kommunikasjon
 
Om læreren
Eri Profilbilde (2)_260x361_210x361.jpg
Hei! 
Jeg heter Eri Larsen Kusano og er fra Japan. Det er over ti år siden jeg begynte å undervise japansk på Aftenskolen.
 
På universitetet studerte jeg etikk i humaniora og samfunnsvitenskap, ikke japansk. Men jeg har studert japanske kultur og tradisjoner som Sado (teseremoni), Kado (kunsten å arrangere blomster) og Budo (kampkunst) fra stormestere siden jeg var 15 år gammel. I disse tradisjoner er jeg sertifisert og har bred undervisningskompetanse. For å forstå og nyttiggjøre seg det japanske språket er det også viktig å fordype seg i japansk kultur. Norsk kultur og japansk kultur er veldig forskjellige, så det er vanskelig å forstå japansk gjennom en direkte oversettelse. Derfor inkluderer jeg japansk kultur og ulike tradisjoner i min undervisning.
 
Jeg gleder meg til å møte dere!