Mål
Deltakerne skal kunne
 • forstå og bruke språket i ulike situasjoner for å utvide egne italienskferdigheter
 • gi eksempler på ulike måte å lære italienske ord og uttrykk på
 • identifisere noen språklige likeheter og forskjeller mellom italiensk og eget morsmål
 • bruke grunnleggende begreper fra grammatikk og tekstbygging
 • beherske et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner
 • bruke grunnleggende regler og mønstre for uttale, intonasjon, rettskriving, grammatikk og ulike setningstyper
 • uttrykke seg muntlig og skriftlig for å få hjelp til å forstå og bli forstått
 • forstå ulike muntlige og skriftlige framstillinger om selvvalgte emner
 • delta i samtaler om dagligdagse situasjoner
 • bruke høflighetsuttrykk og situasjonsrelaterte uttrykk tilpasset ulike sammenhenger
 • uttrykke egen mening om ulike emner
 • skrive tekster som forteller, beskriver eller formidler beskjeder
 • uttrykke seg om valuta, mål og vekt
 
Arbeidsformer
Varierte undervisningsmetoder for størst mulig måloppnåelse og for å skape variasjon, motivasjon og engasjerte deltakere.
 • Lesing
 • Gruppearbeid
 • Individuelt arbeid (eks hjemmelekser)
 • Praktiske øvelser (rollespill, test osv)