Mål
Etter kurset skal deltakerne kunne:
  • bruke de mest grunnleggende italienske språklyder
  • forstå og bruke en del vanlige italienske ord og uttrykk knyttet til nære omgivelser, kunne hilse, stille spørsmål og svare på enkle muntlige spørsmål
  • forstå enkle instruksjoner på italiensk
  • gjenkjenne en del ord, uttrykk og enkle setninger i muntlige og skriftlige tekster
  • bruke bokstaver og eksperimentere med å skrive italienske ord og uttrykk
  • bruke tall i kommunikasjon
 
Arbeidsformer
Varierte undervisningsmetoder for størst mulig måloppnåelse og for å skape variasjon, motivasjon og engasjerte deltakere.
  • Lesing
  • Gruppearbeid
  • Individuelt arbeid (eks hjemmelekser)
  • Praktiske øvelser (rollespill, test osv)