En helsefagarbeider har varierte arbeidsoppgaver innen praktisk pleie, omsorg og miljøarbeide i helse- og sosialtjenesten. Som helsefagarbeider kan du arbeide ved sykehjem, sykehus eller med psykisk helsearbeid.

Opplegget på denne utdanningen passer spesielt for deg som har  HSF VG1 eller det tidligere grunnkurset i helse- og sosialfag VK1.  Opplegget passer også for deg som har flere års praksis.
I løpet av  et 1/2 år tar du programfagene på Vg2 som består av fagene: Helsefremmende arbeid Vg2, Kommunikasjon og samhandling Vg2 og Yrkesutøvelse Vg2. Disse fagene gir deg grunnlag for å bestå fagprøven på VG3.

KRAV TIL PRAKSIS

Før du kan avlegge selve fagprøven må du kunne dokumentere 5 års praksis.

Dersom du har fullført fellesfagene fra videregående skole: norsk - engelsk - matematikk - naturfag - samfunnsfag - kroppsøving og prosjekt til fordypning på VG1 og VG2 nivå, får du fratrekk i praksiskravet på 2 år.PRAKSISKANDIDATORDNINGEN
For deg som har lang arbeidserfaring innenfor yrket, kan du etter Opplæringslovens § 3-5, avlegge fagprøve i faget som praksiskandidat. Du følger vårt ordinære undervisningsopplegg på VG2. Dette gir deg faglig grunnlag for å gå opp til èn tverrfaglig sentralgitt prøve.  Når den er bestått, kan du gå opp til endelig fagprøve som helsefagarbeider dersom du oppfyller kravene i.h.t. kompetansemålene/hovedområdene i fagets læreplan.

Ta kontakt med Aftenskolen Rogaland for nærmere informasjon om praksiskandidatordningen.

Utdanningen er godkjent for å få lån og stipend i Lånekassen.

Er du fagorganisert? Fagforeninger har stipendordninger for sine medlemmer.

Lærerbøker/materiell: Du får egen lister og bøker du trenger.

Ingen undervisning i skolens vinterferie uke 9.


TA KONTAKT OG BE OM EGEN BROSJYRE.

PÅMELDING: