En helsefagarbeider har varierte arbeidsoppgaver innen praktisk pleie, omsorg og miljøarbeide i helse- og sosialtjenesten. Som helsefagarbeider kan du arbeide ved sykehjem, sykehus eller med psykisk helsearbeid.

I løpet av ett år tar du programfagene både på Vg1 og Vg2. Programfagene på Vg1 gir deg også muligheter til å velge fagutdanning innen andre helse- og omsorgsfag senere.
Programfag Vg1 gjennomføres høsten 2021 .  Vg1 er felles for alle som tar utdanning innen helse- og sosialfag og består av fagene: Helsefremmende arbeid Vg1, Kommunikasjon og samhandling Vg1, Yrkesutøvelse Vg1 . Våren 2022  tar du programfagene på Vg2: Helsefremmende arbeid VG2, Kommunikasjon og samhandling VG2 og Yrkesutøvelse VG2. Disse fagene gir deg grunnlag for å bestå fagprøven på VG3.

KRAV TIL PRAKSIS

Før du kan avlegge selve fagprøven må du kunne dokumentere 5 års praksis.

Dersom du har fullført fellesfagene fra videregående skole: norsk - engelsk - matematikk - naturfag - samfunnsfag-kroppsøving og prosjekt til fordypning på VG1 og VG2 nivå, får du fratrekk i praksiskravet på 2 år.PRAKSISKANDIDATORDNINGEN
For deg som har lang arbeidserfaring innenfor yrket, kan du etter Opplæringslovens § 3-5, avlegge fagprøve i faget som praksiskandidat. Du følger vårt ordinære undervisningsopplegg på VG1 og VG2. Dette gir deg faglig grunnlag for å gå opp til en tverrfaglig sentralgitt prøve. Når den er bestått, kan du gå opp til endelig fagprøve som helsefagarbeider dersom du oppfyller kravene i.h.t. kompetansemålene/hovedområdene i fagets læreplan.


Ta kontakt med Aftenskolen Rogaland for nærmere informasjon om praksiskandidat- ordningen.

Utdanningen er godkjent for å få lån og stipend i Lånekassen.

Er du fagorganisert? Fagforeninger har stipendordninger for sine medlemmer.

Du får egen liste over bøker du trenger.

TA KONTAKT OG BE OM EGEN BROSJYRE

PÅMELDING: