Målet med kurset

Målet med kurset er å gjøre deg forberedt for den teoretiske eksamenen knyttet til fagprøven i helsearbeiderfaget (HEA3103) eller barne- og ungdomsfaget (BUA3103).

Hvis du består denne eksamenen vil du, med 5 års relevant yrkespraksis, kunne gå opp til fagprøven.

Hva lærer du på kurset

På dette kurset lærer du om helsefremmende arbeid, fysisk og psykisk helse. Du lærer om hvordan kroppen er bygget opp, om kommunikasjon og samhandling. Du lærer om kost, ernæring og hygiene i tillegg til barn og unges utvikling.

Du vil få undervisning i programfagene Yrkesutøvelse, Helsefremmende arbeid og Kommunikasjon og samhandling. Det betyr at hvis du allerede har bestått fellesfag fra videregående skole kan du, ved bestått eksamen i hver av programfagene få fratrekk i praksiskravet for fagprøven.

Hvem passer dette kurset for

Dette kurset passer for deg som ønsker å bli helsefagarbeider, eller barne- og ungdomsarbeider men mangler fagbrev.

Kurset er lagt opp for å følge praksiskandidatordningen. Det vil si at du har noe arbeidserfaring, men mangler den formelle utdanningen.

Dette kurset passer derfor deg som har yrkeserfaring innenfor arbeid med barn og unge, omsorg, grunnleggende sykepleie eller lignende og som ønsker fagbrev. Kurset passer også for deg som ennå ikke har yrkeserfaring, men som ønsker å utdanne seg i den retningen.

Hvis du skal ta fagbrev som helsefagarbeider fortsetter du på dette kurset. 

Hvis du skal ta fagbrev som barne- og ungdomsarbeider fortsetter du på dette kurset.

Pris på kurset

Kurset koster 16.000 kroner per semester (Totalt 32.000 kroner). Hvis du melder deg på før 15. november får du 2000 kroner i rabatt.

Utdanningen er godkjent av Statens Lånekasse, slik at du kan søke om lån og stipend fra dem.

Oppbyggingen av kurset

Undervisningen foregår to kvelder i uken på Universitetet i Agder, i Kristiansand.

Undervisningen er komprimert, og du kan gjennomføre hele daget på to semester:

Første semester: Helse og oppvekstfag VG1.

Det første semesteret starter våren 2022.

I dette semesteret er undervisningen felles for alle som tar utdanning innen helse- og oppvekstfag. Innholdet i programfagene retter seg mot flere utdanninger innen helse og vil derfor ha en generell karakter. Våren 2022 undervises det i programfagene på Vg1:

  • Helsefremmende arbeid
  • Kommunikasjon og samhandling
  • Yrkesutøvelse

Andre semester: Helsearbeiderfag VG2/VG3 eller Barne- og Ungdomsarbeiderfag VG2/VG3

I det andre semesteret splitter vi klassen i de som ønsker å bli helsefagarbeidere og de som skal bli barne- og ungdomsarbeidere

På VG2 og VG3 nivå dreier kurset seg mer om å tilegne seg kunnskap, og være godt faglig forberedt til den tverrfaglige eksamenen som du tar i November 2022 (HEA3103 eller BUA3103).

Programfagene heter det samme som i VG1, men de er mer rettet inn på det yrket du utdanner deg til:

  • Helsefremmende arbeid
  • Kommunikasjon og samhandling
  • Yrkesutøvelse

Det blir lagt stor vekt på de enkelte fag, men spesielt på det tverrfaglige. Du får øve deg på å se helheten, og alltid ha fokus på pasienten, eller barna du jobber med. Vi jobber mye med kompetansemål, diskusjoner og å løse eksamensoppgaver.

Hvis du allerede har bestått helse- og oppvekstfag eller helse- og sosialfag kan du hoppe rett in i andre semester. Det starter vi til høsten 2022.

Det anbefales å ha norsk språknivå tilsvarende norskprøve B1. Ved behov blir det tilbud om språkstøtte i norsk.

Eksamen

For å ta eksamen må du melde deg opp som privatist, og ta en privatisteksamen etter gjeldende regler.

Du må ikke ta eksamen på VG1 eller VG2 nivå, men mange velger å gjøre det for å trene på eksamensituasjonen, eller for å ha nok fag til å bestå videregående utdanning på VG1 og/eller VG2 nivå. Det kan nemlig gi avkorting i praksiskravet, litt avhengig av hva slags utdanning du har fra før.

Du må selv huske å melde deg opp til eksamen. Fristen for det er 15. september for de eksamenene som er på høsten, og 1. februar for de eksamenene som er på våren. Det er også et eksamensgebyr som du betaler når du melder deg opp.

Slik får du fagbrev

For å få fagbrev som enten helsefagarbeider eller barne- og ungdomsarbeider må du melde deg opp til fag- og svenneprøven. Før du har lov til det må du dekke følgende:

  • Fem år med praksis i faget (8750 timer). Det er ulike ordninger som kan gi deg reduksjon i dette kravet.
  • Bestått en teoretisk VG3 eksamen (HEA3103 eller BUA3103). Det er denne eksamenen som dette kurset, og et kurs som kommer etter dette forbereder deg til.

Det er ingen bestemt rekkefølge på disse to kravene. Du kan altså ta teorieksamenen før du har den praksisen du trenger. For mange kan det være enklere å få en stilling som gir deg praksis hvis du allerede har teorien på plass.

Når du har bestått fagprøven kan du søke autorisasjon og få tittelen helsefagarbeider, eller barne- og ungdomsarbeider.

Lærebøkene

Utgifter til lærebøker kommer i tillegg til kursprisen. Fra og med 2022 følger vi læreplanene i fagfornyelsen, og bruker bøkene fra Gyldendal:

Lærebøkene til VG1.

Slik melder du deg på

For å melde deg på kurset må du bare fylle ut skjemaet under. Hvis du ønsker å snakke litt om veien videre for deg må du gjerne kontakte oss.