Kurset passer for personer med liten eller ingen kjennskap til språket
 
Mål
Etter kurset skal deltakerne kunne:
• alfabetet
eksperimentere med å skrive greske ord og uttrykk
• forstå og bruke en del vanlige greske ord og uttrykk knyttet til nære omgivelser, kunne hilse, stille spørsmål og svare på enkle muntlige spørsmål
• forstå enkle instruksjoner på gresk
• gjenkjenne en del ord, uttrykk og enkle setninger i muntlige og skriftlige tekster
 
Arbeidsmetode
Varierte undervisningsmetoder for størst mulig måloppnåelse og for å skape variasjon, motivasjon og engasjerte deltakere: 
  • lesing
  • lage korte presentasjoner
  • lytteøvelser
  • gruppearbeid
  • skriftlig og individuelt arbeid (eks hjemmelekser)
  • praktiske øvelser (rollespill, test osv)