Målet med norskkurset

Det blir hele tiden strengere krav til språkferdigheter i Norge. Dermed blir det også viktigere å kunne dokumentere hvilket norsknivå du har.

Veldig ofte stiller offentlige og private arbeidsgivere et krav om at du som minoritetsspråklig skal ha norsk på B1 nivå før du kan få jobb.

Derfor har vi laget et 80 timers gratis norskkurs for å hjelpe deg til å komme opp på et B1 nivå.

Hvem passer norskkurset for?

Dette kurset er en del av IMDIs klippekortordning. Det er en ordning som skal gi et målrettet og fleksibelt tilbud til innvandrere som trenger å styrke sine norskferdigheter. Målet er å få deg opp på nivå B1 eller høyere i muntlig og skriftlig norsk.

For å kunne ta dette gratiskurset må du derfor:

  • Ha et norsknivå tilsvarende A2 nivå fra før.
  • Stå helt eller delvis utenfor arbeidsliv, samfunnsliv og utdanning. Du kan for eksempel være arbeidsledig eller permittert.
  • Ha brukt opp din rett til norskopplæring i introduksjonsprogrammet, eller ikke ha rett til gratis norskopplæring andre steder.

Hvis du har tenkt å melde deg opp til norskprøven, så vil dette være et perfekt kurs for deg.

Hvordan er undervisningen på norskkurset?

På dette kurset møter du i klasserommet to ganger per uke. Der vil en lærer være tilstede og undervise i norsk for fremmedspråklige.

Hvis du ikke kan møte legger vi opp til at du kan følge undervisningen via nett, eller som opptak (?!)

Vi bruker mange forskjellige metoder for å undervise i norsk. Hoveområdene er lesing, skriving, lytting og muntlig fremføring. Du kommer derfor til å oppleve arbeidsformer som:

  • Muntlige og skriftlige oppgaver
  • Oppgaver på nettet
  • Spill og leker
  • Rollespill
  • Dramatisering
  • Framføringer
  • Individuelt arbeid, pararbeid, gruppearbeid, samtale og diskusjoner

Hva er prisen på kurset?

Kurset er støttet av integrerings- og mangfoldsdirektoratet, og er derfor gratis.

Det er derimot viktig å vite at kurset ikke inkluderer prøveavgiften for å ta selve prøven. Det er opp til hver enkelt å avgjøre om du ønsker å melde deg opp og ta norskprøven på et sted som er godkjent i din kommune.

Eventuelle bøker som dere skal bruke i undervisningen er heller ikke inkludert.

Når starter kurset?

Kursstart: Uke 44 (Mandag 01.11.2021)

Kursslutt: Uke 3 (Mandag 24.01.2022)

Dag og tid: Mandag og Onsdag fra 1700 til 2100. Det er ingen undervisning i uke 51 og 52 eller mandag 3. januar 2022

Antall timer: 80

Pris: Gratis

Sted: KKG, Jegersbergveien 1, Kristiansand

Påmelding

Dette kurset er dessverre fult. Hvis du ønsker må du gjerne melde deg på et av våre andre norskkurs..