Antall timer: 21  

Pris: kr. 2.800

Dag/tidspunkt: onsdag kl. 18.00 - 21.00

Kursmateriell: lærebok: Contact - ISBN 9788205390966

Annen info: ingen undervisning i skolenes vinterferie i uke 9.

 

Målgruppe:

Kurset passer for deg som har fullført fransk A2, del 1 eller tilsvarende kunnskaper.

Kursinnhold:

På kurset lærer du å forstå og bruke fransk i dagligdagse situasjoner, både skriftlig og muntlig. Undervisningen er praktisk og variert og kurset dekker målene i Det felles europeiske rammeverket for språk:

Kan forstå setninger og vanlige uttrykk knyttet til de viktigste områdene av dagliglivet, for eksempel svært enkel informasjon om en selv og familien, innkjøp, nærmiljø og arbeidsliv. Kan klare seg i enkle og rutinepregede samtalesituasjoner med direkte utveksling av informasjon om kjente og rutinepregede forhold. Kan med enkle ord beskrive visse sider ved sin egen bakgrunn og sitt nærmiljø og grunnleggende personlige behov.

 

Lærebok: må kjøpes av deltakerne før kursstart. Kan kjøpes/bestilles på Norli bokhandle eller på internett, f.eks. www.adlibris.nowww.bokkilden.no eller www.haugenbok.no.