Mål
Etter kurset skal deltakerne kunne:
• bruke de mest grunnleggende engelske språklyder og uttrykk, hilse, stille spørsmål og svare på enkle muntlige spørsmål
• forstå og bruke en del vanlige engelske ord og fraser knyttet til nære omgivelser
• forstå enkle instruksjoner på engelsk
• gjenkjenne en del ord, uttrykk og enkle setninger i skriftlige tekster
• eksperimentere med å skrive engelske ord og uttrykk
• bruke tall i kommunikasjon.
 
Arbeidsmetode
Varierte undervisningsmetoder for størst mulig måloppnåelse og for å skape variasjon, motivasjon og engasjerte deltakere: 
  • lesing
  • lage korte presentasjoner
  • lytteøvelser
  • gruppearbeid
  • skriftlig og individuelt arbeid (eks hjemmelekser)
  • praktiske øvelser (rollespill, test osv)