Antall timer: 18  

Pris: kr. 4.250

Dag/tidspunkt: tirsdag kl. 17.30 - 20.30 

Kurssted: Universitetet i Stavanger i Kjell Arholms hus

6 kurskvelder: 08.03. - 15.03. - 22.03. - 29.03. - 05.04. - 19.04.

Annen info: ingen undervisning i påskeferien i uke 15.  

 

«Det lille ekstra»

En kursrekke for miljøarbeidere med spesielt ansvar for elever som har behov for, nettopp, det nødvendige lille ekstra!

«Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.»

 

Dette betyr at det som skjer i skolen og på SFO alltid må være tilpasset det enkelte barns behov. Det er ikke alltid like lett å få til. Mangfoldet blant barna og foreldrene er stort. Personalet som jobber i skolen og SFO trenger kunnskaper og verktøy som gjør dem i stand til å imøtekomme mangfoldet. Miljøarbeiderens arbeidsdag oppleves stort sett som meningsfylt og fylt med glede, men kan også være svært krevende.

Kompetanse er ikke noe man blir ferdig med å opparbeide seg. Gjennom hele yrkeslivet vil det være behov for mer faglig påfyll – noen som gjør arbeidet mer interessant, spennende og morsomt.

Aftenskolen Rogaland har gleden av å tilby kursrekken «Det lille ekstra». Et skreddersydd kursopplegg med tanke på innhold og gjennomføring.

Hvem passer kursrekken for?

Miljøarbeidere med spesielt ansvar for elever på 1.-7.trinn, med behov «for det nødvendige lille ekstra».

Kursleder:

Barbro Kristine Vågen er utdannet barnehagelærer, dramalærer og har mastergrad i spesialpedagogikk. Hun har videreutdanning i flerkulturell pedagogikk, og etterutdanning i bl.a. «COS - trygghetssirkelen». Barbro har lang og bred arbeidserfaring i barnehage, skole, Bup, Statped og PPT. Hun har i flere år jobbet som kurs- og foredragsholder, og undervist voksne studenter. Barbro er dessuten forfatter av bøkene: «Verdt å vite om Flerkulturalitet», «Verdt å vite om Flerspråklighet» og «Verdt å vite om språkvansker»

Hvor og når:

 • Kursrekken holdes på «Kjell Arholms hus» - Universitet i Stavanger
 • 6 samlinger fra kl.17.30 – 20.30

Samlingene vil bestå av forelesning og dialog, samt refleksjoner omkring ulike tiltenkte relevante case.

Programskisse – med muligheter for tilpasninger:

1.    Samling 08.03.22

 • mangfoldet av elever og foreldre
 • barn i eller med vansker?
 • «atferd er kommunikasjon»

2.    Samling 15.03.22

 • Trygghetssirkelen «Se eleven innenfra»
 • LINK - Livsmestring I Norske Klasserom

3.    Samling 22.03.22

 • Traumebevisst omsorg
 • Toleransevinduet – regulering av atferd
 • Snakke med barn - samtaleverktøy

4.    Samling 29.03.22

 • «Når verden banker på klasseromdøra»
 • Flerkulturell forståelse og praksis

5.    Samling 05.04.22

 • Flerspråklighet er gull!
 • Norsk som andrespråk

6.    Samling 19.04.22

 • Ulike vansker – særlig vekt på språkvansker
 • «Det superviktige miljøarbeidet»
 • Oppsummering og evaluering