Antall timer: 112

Pris: kr. 19.500 pr. semester med forbehold om prisendring 

Dag/tidspunkt: mandag og onsdag kl. 17.15 -21.00

Kursmateriell: bokliste sendes ut før oppstart

Annen info: ingen undervisning i vinterferien i uke 9 og i påskeferien i uke 15 og mandag i uke 16.

 

Komprimert utdanning. 2 kvelder i uker over et 1/2 år. Du tar privatisteksamen etter gjeldende regler. (Oppmeldingsfrist for privatister er 1. februar).

Som barne- og ungdomsarbeider kan du eksempelvis få jobb i barnehager, SFO, skoler, klubber for barn og ungdom, institusjoner, kommunale etater etc.

Opplegget på denne utdanningen passer spesielt for deg som har  HSF VG1 eller det tidligere grunnkurset i helse- og sosialfag VK1. Opplegget passer også for deg som har flere års praksis.
I løpet av  et 1/2 år tar du programfagene på Vg2 som består av fagene: Helsefremmende arbeid Vg2, Kommunikasjon og samhandling Vg2 og Yrkesutøvelse Vg2. Disse fagene gir deg grunnlag for å bestå fagprøven på VG3.

 

Ved deltakelse på kurset anbefaler vi å ta med egen mat og drikke. Kantinen på UiS er stengt på ettermiddag-/kveldstid.

 

KRAV TIL PRAKSIS

Før du kan avlegge selve fagprøven må du kunne dokumentere 5 års praksis.

Dersom du har fullført fellesfagene fra videregående skole: norsk - engelsk - matematikk - naturfag - samfunnsfag - kroppsøving og prosjekt til fordypning på VG1 og VG2 nivå, får du fratrekk i praksiskravet på 2 år.


PRAKSISKANDIDATORDNINGEN
For deg som har lang arbeidserfaring innenfor yrket, kan du etter Opplæringslovens § 3-5, avlegge fagprøve i faget som praksiskandidat. Du følger vårt ordinære undervisningsopplegg på VG2. Dette gir deg faglig grunnlag for å gå opp til èn tverrfaglig sentralgitt prøve.  Når den er bestått, kan du gå opp til endelig fagprøve som barne- og ungdomsarbeider dersom du oppfyller kravene i.h.t. kompetansemålene/hovedområdene i fagets læreplan.

Ta kontakt med Aftenskolen Rogaland for nærmere informasjon om praksiskandidatordningen.

Utdanningen er godkjent for å få lån og stipend i Lånekassen.

Er du fagorganisert? Fagforeninger har stipendordninger for sine medlemmer.

Lærerbøker/materiell: Du får egen lister og bøker du trenger.


TA KONTAKT OG BE OM EGEN BROSJYRE.