Aftenskolen i Kristiansand deltar i dette prosjektet sammen med partnere fra Liechtenstein, Spania, Italia og Bulgaria. Prosjektet består av to deler: utvikling av innholdet til et e-læringsprogram og deling av erfaringer fra hvert land.

Partnerne i prosjektet er: